PSA jako wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorców i przedsiębiorczyń z sektora kreatywnego*

Na wprowadzenie nowego rodzaju spółki do polskiego obrotu prawnego od dawna czeka wielu przedsiębiorców. Prosta Spółka Akcyjna łączy cechy spółki osobowej i kapitałowej i jest dedykowana start’upom....

Szkoła kreatywności wystartowała! Pod koniec listopada ruszył nasz flagowy projekt, szkoleniowy, skierowany do przedsiębiorców z sektora kreatywnego. Na razie nasze zajęcia dostępne są wyłącznie dla przedstawicielek i przedstawicieli firm działających w CK Targowa, ale liczymy...