Anna Zacharjasz

Koordynatorka ds. kreacji

Z Krajową Izbą Gospodarczą związana od 2007 r. Pracuje w Biurze Komunikacji organizując flagowe wydarzenia KIG takie jak Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Forum Młodych Przedsiębiorców, Gospodarcze Otwarcie Roku. Podążając za pasją od kilku lat tworzy koncepcje wizualne dla wyżej wymienionych projektów oraz wszelkich działań marketingowych KIG a od niedawna również dla CK Targowa. Odpowiedzialna za koncepcję identyfikacji wizualnej CK Targowa.