Konsultacje społeczne – Jakie granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji?

Konsultacje społeczne projektu uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Przygotowaliśmy projekt uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Warszawie. W uchwale wskazaliśmy proponowane granice obszarów, które zostały zobrazowane za pomocą map stanowiących załączniki do uchwały. Wskazaliśmy również, że na obszarze rewitalizacji ustanawia się prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy.

Ponadto na wymienionych w uchwale gruntach ustanawia się zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Teraz chcemy poznać opinie na temat granic obszarów oraz zaproponowanych w uchwale rozwiązań.

Czy trafnie w stosunku do obserwowanej zróżnicowanej sytuacji społeczno-gospodarczej w Warszawie wyznaczyliśmy granice obszarów?

Czy zaproponowane w uchwale rozwiązania ułatwią prowadzony od wielu lat w Warszawie proces rewitalizacji ?

Porozmawiajmy o tym podczas konsultacji społecznych, które odbędą się w terminie od 8 października do 15 listopada. Szczegóły na plakacie.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i wszystkie osoby zainteresowane procesem rewitalizacji.

Więcej informacji tutaj

oraz tutaj

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

08 paź 2021
Expired!

Czas

17:00 - 20:00

Etykiety

Społeczność lokalna
Kategoria