O Centrum Kreatywności Targowa

Czym jest CK Targowa

CK Targowa jest inkubatorem przedsiębiorczości sektora kreatywnego prowadzonym przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Wspieramy pierwsze kroki stawiane w przygotowaniu i prowadzeniu biznesu. Nasz program związany jest z rozwojem zawodów przyszłości z branż sektora kreatywnego. Obejmuje wsparcie kierowane do przedsiębiorczyń i przedsiębiorców oraz mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Inkubacja jest realizowana nie tylko w rozumieniu udostępniania biur, ale również poprzez organizację programów szkoleniowych, edukacyjnych i kulturalnych w przestrzeni konferencyjno-wystawienniczej.

Krajowa Izba Gospodarcza jest Operatorem CK Targowa od grudnia 2019 roku,  na kolejne 10 lat, na mocy umowy podpisanej z Miastem St. Warszawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) dla miejskiego inkubatora przedsiębiorczości.

Prowadzony jest stały nabór na wynajem pomieszczeń biurowych dla przedsiębiorców z sektora kreatywnego.

W inkubatorze CK Targowa swoje miejsce znalazło jak dotąd ponad 50 firm z sektora kreatywnego. Wiele spośród nich rozwinęło się w przedsiębiorstwa z powodzeniem funkcjonujące na rynku.

CK Targowa powstało w ramach projektu „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa” dofinansowanego przez  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013), w zrewitalizowanej kamienicy przy ul. Targowej 56. Od otwarcia we wrześniu 2016 r. Centrum jest miejscem otwartym dla świata kreatywnego.

Oferta programowa CK Targowa kierowana jest do:

najemców i najemczyń poprzez:

 • projekty szkoleniowe, przede wszystkim w ramach Szkoły Kreatywności,
 • projekty stażowe,
 • projekty sieciujące przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów,
 • spotkania networkingowe,
 • zaproszenia do udziału w wydarzeniach publicznych CK Targowa prezentujących nowoczesne rozwiązania branżowe,
 • wsparcie w organizacji wydarzeń, inspirowanych przez najemców, które realizują ideę programową CK Targowa;

mieszkanek i mieszkańców Warszawy oraz dzielnicy Praga poprzez:

 • projekty edukacyjne (zwiększające świadomość zawodów przyszłości i rozwoju technologicznego oraz profesjonalizację zawodową),
 • warsztaty m.in. szkolenia programistyczne,
 • projekty z zakresu animacji kultury uwzględniające potencjał branż kreatywnych,
 • wydarzenia publiczne popularyzujące innowacyjne rozwiązania,
 • organizację wydarzeń artystycznych (np. interaktywnych wystaw, wydarzeń: performatywnych, promujących wydanie książek, gier wideo, prezentujących współczesne rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne),
 • aranżację przestrzeni wystawienniczej, która może być czasowo oddawana artystom, organizacjom pozarządowym, miejskim festiwalom czy agencjom kreatywnym, do działań popularyzujących innowacyjne rozwiązania dla społeczeństwa i biznesu.

Nasi Najemcy

Zespół CK Targowa

Jesteśmy zespołem ludzi połączonych ideą tworzenia wspólnej przestrzeni, która będzie inspirować mieszkanki i mieszkańców Warszawy. Cechuje nas otwartość na innych i ich innowacyjne pomysły. Chcesz się o tym przekonać? Jeżeli masz pomysł i chęć współpracy napisz do nas lub odwiedź nasze biuro na Targowej 56.

 

Krajowa Izba Gospodarcza

Jesteśmy niezależną i największą organizacją biznesu w Polsce – zrzeszamy blisko 160 izb regionalnych, branżowych i bilateralnych. Reprezentujemy interesy polskiego biznesu. Uczestniczymy jako eksperci w procesie tworzenia prawa dotyczącego przedsiębiorców. Pomagamy firmom w rozwijaniu eksportu – organizujemy misje gospodarcze, wyjazdy na targi, szukamy partnerów biznesowych za granicą. Organizujemy wydarzenia – spotkania, konferencje, kongresy – które są przestrzenią dialogu pomiędzy ludźmi biznesu, polityki, nauki, mediów. Angażujemy się w debatę publiczną w sprawach dotyczących gospodarki, innowacji, kierunków rozwoju Polski.

Zespół