Na Pradze

Drodzy Prażanie i Drogie Prażanki,

zapraszamy do odwiedzin CK Targowa i śledzenia aktualności oraz propozycji programowych na naszej stronie. Jesteście tu zawsze mile widziani – dziedziniec CK Targowa jest otwarty dla każdego, kto będzie chciał spędzić tu czas i rozwijać swoje kreatywne zdolności. Inspirujcie nas i dajcie się zainspirować.

Na lipiec i sierpień 2021 r. przygotowaliśmy dla Was warsztaty sąsiedzkie, podczas których chcemy wspólnie z Wami zbudować Ogród Sąsiedzki przy Centrum Kreatywności Targowa. 

Zapraszamy do współpracy animatorów kultury – pracujących z praską społecznością, artystów – reprezentujących różne dziedziny sztuki, miejskich blogerów i influencerów zainteresowanych rozwojem kreatywnych kompetencji społecznych.

Zapraszamy praskie instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz firmy i agencje kreatywne do podjęcia wspólnych działań na rzecz popularyzacji badań, projektów, inicjatyw mających istotne znaczenie dla miejskich sektorów kreatywnych.

Synergia, łączenie potencjałów i interdyscyplinarność – to istotne dla nas wyznaczniki w realizacji programu CK Targowa. Dlatego, jednym z istotnych filarów działalność jest współpraca z lokalną społecznością – wynikająca ze świadomości miejsca w jakim się znajdujemy, i z którym wspólnie chcemy się dalej rozwijać.

Naszym celem jest poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata:

  • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy dotyczącej rozwoju przedsięwzięć sektora kreatywnego;
  • edukacja w kierunku zawodów przyszłości z obszaru sektora kreatywnego;
  • realizacja projektów szkoleniowych i warsztatowych dla wszystkich, którzy chcą rozwijać się w tworzeniu rozwiązań dla sektora kreatywnego;
  • utworzenie pracowni z potencjalnymi partnerami biznesowymi w ramach idei społecznej odpowiedzialności biznesu;
  • wymiana posiadanej wiedzy i informacji.

Jednym z najważniejszych światowych trendów jest kreowanie zawodów przyszłości z branż sektora kreatywnego, a rozwój tego sektora ma znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz miasta Warszawy i stanowi realną szansę na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. W związku z tym potrzebne jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju branży kreatywnej opartej na oryginalnych i niezależnych przedsięwzięciach, poprzez wsparcie merytoryczne kierowane do innowacyjnych przedsiębiorców i przedsiębiorczyń oraz mieszkanek i mieszkańców Warszawy.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

Piotr Grzymisławski
Kierownik programowy
pgrzymislawski@cktargowa.pl