Szkoła kreatywności

Jak wpłynąć pozytywnie na naszą pracę i otaczający nas świat?

Nie mamy gotowych recept, ale wierzymy, że wspólnie z nami osiągniesz przedsiębiorcze kompetencje, które pomogą odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata.

Zapraszamy do udziału w Szkole Kreatywności służącej inkubacji i akceleracji pracujących w branży kreatywnej.

Uczestnicy platformy mają do wyboru zajęcia m.in. z zakresu: Finansowania; Podstaw prawnych; Innowacji; Design Managementu; Marketingu; Modeli biznesowych; Ekspansji Międzynarodowej; Zamówień publicznych; Design Thinking w teorii i praktyce; Zarządzania projektowego; Informatycznego zarządzania; Zarządzania w otoczeniu wielokulturowym.

Naszą ofertę programową kierujemy zarówno do firm rezydujących w CK Targowa, jak i do młodych innowacyjnych firm z sektora kreatywnego z województwa mazowieckiego, szukających progresywnych rozwiązań dla rozwoju prowadzonych przez siebie projektów i przedsięwzięć oraz poszukujących usieciowienia w branży lub skutecznego sposobu na nawiązanie współpracy z samorządami oraz prywatnymi inwestorami.

Zajęcia będą odbywać się w blokach programowych cyklicznie raz na kwartał. Na koniec bloku zorganizowany zostanie dla uczestników i uczestniczek dzień z ekspertami i ekspertkami –  jako  wsparcie mentorskie i czas na indywidualne konsultacje.

Niedługo ruszy nabór do pierwszego bloku zajęciowego. Więcej informacji podamy wkrótce.

Opis zajęć w ramach pierwszych bloków zajęciowych, prowadzonych przez ekspertów z Krajowej Izby Gospodarczej oraz jej partnerów:

Wykłady dotyczące pozyskiwania finansowania na rozwój przedsiębiorstwa, finansowanie zalążkowe (seed capital) w formie grantów i pożyczek; spotkanie z przedstawicielami Venture Capitals; warsztaty w zakresie pozyskiwania finansowania komercyjnego; niestandardowe formy finansowania: kampanie crowdfundingowe, granty i dotacje przeznaczone dla sektora kreatywnego.

Seminaria na temat zobowiązań prawnych i podatkowych; ochrona patentowa, uzyskanie certyfikatów dopuszczających do rynku; pomoc dotycząca pokonania wymogów formalnych w zakresie rejestracji i prowadzenia firmy.

W zakresie identyfikacji potrzeb tworzenia innowacyjnych produktów oraz ich zgodności m.in. z zasadami zrównoważonego rozwoju (partner: Global Compact ONZ).

Warsztaty przygotowane wraz z organizacjami takimi jak Fundacja Ocalenie, Dom Ukraiński, skupione wokół tematów: wymiary kultur narodowych, kultura narodowa a kultura organizacyjna, integracja i dystans międzykulturowy.

Warsztaty przygotowane z ekspertami (m.in. SWPS, Instytut Wzornictwa Przemysłowego), poświęcone zagadnieniom badań marketingowych, zasad ergonomii oraz procesu rozwoju nowego produktu, usługi (service design) oraz usprawnianiu procesów (UX design).

Szkolenia i warsztaty z zakresu promocji, kreowania marki, macierzy BCG, Marketing-Mix, korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji w celu zwiększenia potencjału firmy, kampanii social-mediowych.

Praktyczne warsztaty z ekspertami poświęcone analizie modeli biznesowych akcelerowanych firm. Zajęcia związane z dniem eksperta.

Networking i budowanie oferty sponsorskiej (więcej informacji podamy wkrótce)

Formularze zgłoszeniowe

Polityka powszechnej dostępności

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w ramach prowadzonych przez KIG działań inkubacyjnych.

Zajęcia są dostępne także dla osób bez zarejestrowanej działalności.

Uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję zaprezentowania swoich pomysłów biznesowych przed inwestorami zrzeszonymi w Komitecie KIG ds. Rozwoju Funduszy VC (ok. 50 polskich funduszy VC).