Konferencja Konserwatorska: Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie.

Tegoroczna konferencja

jest poświęcona dwóm okrągłym rocznicom związanym z warszawskimi zabytkami. W maju przypada 50-lecie powołania, przez Jerzego Waldorffa, Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. J. Waldorffa. Natomiast 3 lipca minie dokładnie 10 lat od podpisania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia w sprawie uznania za pomniki historii wyjątkowego w skali europejskiej Zespołu zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie.

Zachowany zespół sześciu cmentarzy wyznaniowych na Powązkach:

Cmentarz Powązkowski, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, Cmentarz Ewangelicko-Reformowany, Cmentarz Żydowski, Cmentarz Muzułmański Kaukaski i Cmentarz Muzułmański Tatarski w Warszawie jest jedną z najstarszych nekropolii w Polsce. Na przestrzeni dwóch stuleci na terenach historycznych Powązek powstały cmentarze wyznawców trzech religii: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Terytorialna koegzystencja różnych kultur i tradycji w obrębie jednej nekropolii jest zjawiskiem unikalnym nie tylko w skali krajowej. Będąc pomnikiem dziejów powązkowskie cmentarze kształtują świadomość historyczną współczesnych pokoleń i stanowią świadectwo wielonarodowych korzeni polskiego dziedzictwa kulturowego.

Plan konferencji

Pierwszego dnia odbędzie się stacjonarna konferencja podczas której będziemy mogli zapoznać się z historią cmentarzy, specyfiką prac konserwatorskich na cmentarzach różnych wyznań, dzielnością Komitetu Powązkowskiego im. Jerzego Waldorffa natomiast drugiego dnia  zapraszamy do zwiedzania zabytkowego Zespołu cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie, podczas którego wykonawcy prac – konserwatorzy opowiedzą o swojej pracy.

Program Konferencji oraz link do rejestracji znajduje się na stronie

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

13 cze 2024
Expired!

Czas

21:30 - 21:30

Etykiety

Biznes,
Branża kreatywna,
Media,
Społeczność lokalna

Organizator

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy
Telefon
22 443 36 77/79
Email
sekretariat.bskz@um.warszawa.pl
Strona WWW
https://um.warszawa.pl/waw/zabytki/kontakt