Tarcza antykryzysowa 6.0, czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obowiązuje od połowy grudnia. 

Ustawa dotyczy udzielenia wsparcia przedsiębiorcom...