Centrum Kreatywności Targowa partnerem kampanii „Bliżej Siebie”

Zdrowie psychiczne w świecie turbulencji czyli druga edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Bliżej Siebie”

„Bliżej Siebie” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna, skupiająca się na temacie zdrowia psychicznego w środowisku pracy, której pomysłodawcą i organizatorem jest Grupa Artemis. Jej druga odsłona zwraca uwagę na stały element obecnej rzeczywistości społeczno-zawodowej, jakim są ciągłe zmiany, a motywem przewodnim czyni zarządzanie zmęczeniem zmianami i emocjami z nimi związanymi. Celem działań kampanii jest wspieranie dorosłych w radzeniu sobie ze stresem, presją, emocjami i wzmacnianie umiejętności adaptacji do zmian.

W 2023 roku odbyła się pierwsza edycja kampanii „Bliżej Siebie”, której motywem przewodnim była komunikacja i empatia w zakresie zdrowia psychicznego w środowisku pracy. Zaznaczała, że uważność na sposób komunikacji na temat zdrowia psychicznego, emocji i samopoczucia, empatia w tym zakresie, świadomość w obszarze relacji, emocji i umiejętność adresowania trudnych tematów z Pracownikami budują pozytywne postawy w kulturze organizacyjnej firmy.

W zeszłym roku zadbaliśmy o bazę, która jest kluczowa w kształtowaniu bezpiecznego psychologicznie środowiska pracy, także w obliczu zmian. Bez otwartej komunikacji oraz uwzględnienia czynnika ludzkiego, czyli właśnie empatycznego podejścia, zdecydowanie trudniej jest przeprowadzić Pracowników przez zmianę w trosce o ich dobrostan emocjonalny – mówi Agata Swornowska-Kurto, Prezes Zarządu Grupy ArteMis, pomysłodawcy i organizatora kampanii.

Druga odsłona kampanii w kontekście dobrostanu Pracownika zwraca uwagę na szereg nowych wyzwań przed jakimi staje on i jego firma na co dzień, takimi jak chociażby ekspansja nowych technologii, przebodźcowanie, cyfrowy stres, przeciążenie emocjonalne, zmiana modelu pracy i zatrudnienia, konieczność zarządzania różnorodnością.

To tylko niektóre ze zmian, można by wymieniać je dalej, bo przecież zmiana jest też na stałe wpisana w rozwój organizacji. Zauważamy, że liczba zmian, ale też ich tempo, a niejednokrotnie presja, są na tyle duże, że powodują zmęczenie, a to nie pozostaje bez wpływu na kondycję psychiczną Pracownika, ale także na jego codzienną pracę. W przypadku osób doświadczających zmęczenia zmianami możemy mówić o mniejszej wydajności, responsywności, zaangażowaniu – mówi Agata Swornowska-Kurto, Prezes Zarządu Grupy ArteMis, pomysłodawcy i organizatora kampanii. Ta presja zmian dotyka także liderów, którzy nie tylko sami mierzą się ze zmianą i towarzyszącym jej stresem, ale też oczekuje się od nich, że w tej zmianie zaopiekują się swoimi zespołami – dodaje.

Druga edycja kampanii „Bliżej Siebie” zwraca uwagę na to, jak ważne jest, aby w procesie zarządzania zmianą najważniejszym z elementów był czynnik ludzki, włączająca i transparentna komunikacja oraz stosowanie empatii jako narzędzia do zrozumienia potrzeb i emocji zespołu. Zaadresowanie zmęczenia, a także związanych z nim pochodnych, takich jak przewlekły stres, zaburzenia lękowe, wypalenie psychiczne zapewni pomyślną transformację.

Nazwa kampanii nie jest przypadkowa. „Bliżej Siebie” zachęca do tego, żeby być bliżej w relacjach z innymi, by wzajemnie lepiej się rozumieć i słuchać, ale także być bliżej samego siebie – mieć świadomość własnych emocji, potrzeb i reakcji. Mówimy m.in. o umiejętności adaptacji do zmian, odporności psychicznej, radzeniu sobie ze stresem i presją, zarządzaniu emocjami, o komunikacji w obliczu zmian, tworzeniu bezpiecznego psychologicznie miejsca pracy, potrzebie zarządzania ludźmi, a nie tylko zadaniami, empatycznym przywództwie – dodaje Agata Swornowska-Kurto, Prezes Zarządu Grupy ArteMis, pomysłodawcy i organizatora kampanii.

W ramach kampanii zaplanowano szereg działań edukacyjno-informacyjnych, w tym dostępną i darmową dla wszystkich bazę wiedzy na stronie kampanii, gdzie znajdują się materiały tworzone z 30-osobowym gronem ekspertów kampanii, m.in. psychologów, socjologów, trenerów biznesu. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się także podczas serii bezpłatnych webinarów i wywiadów. Przed nami jeszcze kilka spotkań prowadzonych przez Agatę Swornowską-Kurto:

  • 6 czerwca – Wywiad LIVE z Małgorzatą Jakubicz: Roboty do roboty, a ludzie do pracy! O dobrostanie w cyfrowym świecie
  • 20 czerwca – Webinar: Zwinni i elastyczni – przywództwo przyszłości
  • 27 czerwca – Wywiad z Beatrix Eder: Lider na nowe czasy, czyli o przywództwie w erze 5-tej rewolucji przemysłowej

Szczegóły na temat wydarzeń na stronie kampanii: https://blizejsiebie.info/druga-edycja/aktualnosci/

W ramach kampanii zrealizowane będzie ogólnopolskie badanie dotyczące problemów i potrzeb z zakresu zdrowia psychicznego, jakie występują w firmach, a także kwestii otwartości na zmiany i umiejętności adaptacji do zmian, czego efektem będzie ogólnodostępny raport.

Zapraszamy na kanały kampanii: na stronę Blizejsiebie.info oraz na profile na Facebooku oraz LinkedIn.

Partnerami Głównymi kampanii zostali: Sodexo Polska Sp. z o.o., Axpo Polska Sp. z o.o., PZU Zdrowie S.A., IKEA Retail Sp. z o.o., Orange Polska S.A., Tutlo Sp. z o.o.

Wśród Partnerów są: Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o., CEMEX Polska Sp. z o. o., General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.,
McDonald’s Polska Sp. z o. o., Circle K Polska Sp. z o.o.

Kampania „Bliżej Siebie” została objęta honorowym patronatem: Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Inspektora Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Swoim patronatem wspierają ją: Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Krajowa Izba Gospodarcza, Dream Employer Hub, Centrum Kreatywności Targowa, Fundacja Nie Widać Po Mnie, Koalicja Bezpieczni w Pracy, Polskie Stowarzyszenie ESG, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, CIC Warsaw, Fundacja Venture Café, program Friendly Workplace.

Patronami medialnymi działań są: Forbes, WP, magazyn Personel i Zarządzanie, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw, HRnews.pl, Markapracodawcy.pl, HRpolska.pl, Portal kadrowy i podcast „Nowoczesny Lider”.

Kampania _Bliżej Siebie__kalendarium