Tarcza antykryzysowa 6.0, czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obowiązuje od połowy grudnia. 

Ustawa dotyczy udzielenia wsparcia przedsiębiorcom...

PSA jako wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorców i przedsiębiorczyń z sektora kreatywnego*

Na wprowadzenie nowego rodzaju spółki do polskiego obrotu prawnego od dawna czeka wielu przedsiębiorców. Prosta Spółka Akcyjna łączy cechy spółki osobowej i kapitałowej i jest dedykowana start’upom....

Społeczna wrażliwość w projekcie wspierającym rozwój polskiego rynku IT – jak to działa?

Gościliśmy w tym roku w CK Targowa projekt „asperIT”. Jest on wyjątkowy, bo łączy w sobie logikę wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości, z rozwojem i społecznym wkluczaniem zawodowym. A więc kojarzy...

Szkoła kreatywności wystartowała! Pod koniec listopada ruszył nasz flagowy projekt, szkoleniowy, skierowany do przedsiębiorców z sektora kreatywnego. Na razie nasze zajęcia dostępne są wyłącznie dla przedstawicielek i przedstawicieli firm działających w CK Targowa, ale liczymy...