Prosta Spółka Akcyjna – nowy rodzaj spółki kapitałowej od 1 marca 2021 r.

PSA jako wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorców i przedsiębiorczyń z sektora kreatywnego*

Na wprowadzenie nowego rodzaju spółki do polskiego obrotu prawnego od dawna czeka wielu przedsiębiorców. Prosta Spółka Akcyjna łączy cechy spółki osobowej i kapitałowej i jest dedykowana start’upom. Dzięki swojej elastyczności ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej i zwiększy możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców. Nowa spółka, dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, jest odpowiedzią na potrzeby branży kreatywnej. Ułatwi pozyskanie inwestora i rozwinie potencjał, jak i konkurencyjność branży. 

Zalety Prostej Spółki Akcyjnej

Rejestracja spółki będzie możliwa w formie elektronicznej (tj. zawarcie umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym resortu sprawiedliwości). Jednak w sytuacji, w której będą wnoszone wkłady niepieniężne, umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji w prostej spółce akcyjnej może być wszelki wkład mający wartość majątkową – także świadczenie pracy lub usług.

Charakterystyczną cechą prostej spółki akcyjnej jest brak kapitału zakładowego. Co jest od strony praktycznej dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców w zakresie zmiany kapitału. W prostej spółce akcyjnej przewidziano kapitał akcyjny. Do powstania spółki konieczne jest pokrycie kapitału akcyjnego wkładem o wartości co najmniej 1 zł. 

Spółka za zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem. Za zobowiązania spółki akcjonariusze nie odpowiadają.

Nowością i kolejnym ułatwieniem jest możliwość wykreślenia prostej spółki akcyjnej z Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania likwidacji (poprzez przejęcie całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy). Kodeks spółek handlowych precyzyjnie określa warunki niezbędne do skorzystania z tej formy rozwiązania spółki.

Katarzyna Dwórznik, ekspertka prawno-gospodarcza Krajowej Izby Gospodarczej

 

* powyższy artykuł powstał w ramach programu Szkoły Kreatywności.