AsperIT. Społeczna wrażliwość i rozwój innowacyjności.

Społeczna wrażliwość w projekcie wspierającym rozwój polskiego rynku IT – jak to działa?

Gościliśmy w tym roku w CK Targowa projekt „asperIT”. Jest on wyjątkowy, bo łączy w sobie logikę wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości, z rozwojem i społecznym wkluczaniem zawodowym. A więc kojarzy biznes z odpowiedzialnością i wrażliwością społeczną.

Od sierpnia do października 2020 r. w Centrum Kreatywności Targowa odbyło się 6 warsztatów, trwających łącznie 12 dni, dla osób uczestniczących w projekcie.

Pisaliśmy już o tym, czym jest projekt „asperIT”. Dziś proponujemy Wam wnioski po drugiej edycji projektu i efekty tej pracy. Podzieli się nimi jeden z twórców i koordynatorów projektu, Błażej Knapik.

Zamiast terapii

Projekt asperIT został stworzony i jest realizowany przez Europejską Fundację Aktywizacji Społecznej EFAS. Działania Fundacji polegają na włączanie osób ze spektrum autyzmu do pracy w branży IT. Stworzono system, który pomaga osobom nieneurotypowym w edukacji i integracji zawodowej. W trakcie kursu uczestnicy są wspierani w odnalezieniu się w społeczeństwie oraz w rozwijaniu ich własnych, nadzwyczajnych zdolności, które mają szczególne zastosowanie w pracy związanej z analizą danych (m.in. w roli testera oprogramowania).

Umiejętności, jakimi dysponują osoby ze spektrum, stanowią ich ogromny potencjał. Dobrze sobie radzą w pracach wymagających koncentracji i dokładności, opartych na powtarzalności oraz w których ceni się dobrą pamięć do faktów i liczb. Przekłada się to na wysoki poziom umiejętności informatycznych. Takich właśnie cech wymaga praca w branży IT. Aktualnie w Polsce, podobnie jak i na świecie, rośnie zapotrzebowanie na pracowników w tym sektorze.

Dotychczas zostało przeprowadzonych już ponad 330 godzin szkoleń, w których uczestniczyło ponad 50 osób z autyzmem. Z tej grupy ok. 40 osób nabyło umiejętności pozwalające na rozpoczęcie pracy w roli testera IT i przystąpiło do egzaminu na zdobycie międzynarodowego certyfikatu ISTQB. Projekt dokonał tego na przestrzeni lat 2017-2020. W tym czasie odbyły się 4 edycje projektu w takich miastach jak Wrocław i Warszawa.

Projekt działa na rzecz wyrównywania szans i robi to w sposób uświadamiający beneficjentów w ich własnych wartościach. Zawód testera IT, w którym specjalizują się szkolenia, to kariera, do której nie trzeba wcale być programistą. Wystarczą własne chęci i podstawowa znajomość komputera.

Zamiast terapii, projekt stawia na tutoring i wytyczanie ścieżek, którymi uczestnicy kursów sami podążają. Nie ma na zajęciach nagród. Prowadzący za to aktywnie wspierają beneficjentów i pomagają im samodzielnie osiągać sukcesy. Certyfikat ISTQB, który kurs pomaga zdobyć, jest ważnym dokumentem poświadczającym umiejętności jego posiadaczy.

Nowoczesny program praktyk

W ramach projektu pracownicy fundacji stworzyli nowoczesny program praktyk, w których trakcie uczestnicy działają na realnych przykładach z różnych firm i instytucji, poznając metodyki zarządzania oraz używane przez profesjonalnych testerów aplikacje, platformy i środowiska. Pod okiem doświadczonych trenerów z kilkunastoletnim doświadczeniem uczestnicy ćwiczą pisanie scenariuszy i przypadków testowych, tworzenie schematów oraz modele skutecznego raportowania i pracy zespołowej. Tak przygotowani są gotowi do podjęcia zatrudnienia jako junior tester. Największym poświadczeniem zdolności zdobywanych na kursie, jest wdrażanie przez partnerów projektu zaproponowanych przez uczestników rozwiązań.

Skuteczność projektu potwierdza zdobywanie pracy w zawodzie w firmach takich jak SPOC przez jego absolwentów.

Polski rynek IT stale się rozwija i wierzymy, że zaczyna być gotowy na przyjmowanie nieneurotypowych pracowników. Osoby ze spektrum autyzmu są bardzo efektywnymi członkami zespołów IT i posiadają wysokie predyspozycje w zawodach opartych na analizie danych (takich jak testowanie oprogramowania). Przykłady zachodnich firm i przedsiębiorstw pokazują, że dobrze przeszkolony nieneurotypowy pracownik potrafi efektywniej od osoby neurotypowej wykonywać swoje obowiązki, o ile tylko da się mu szansę i podejdzie do niego z otwartością.

Błażej Knapik