Design Thinking oswojony. Za nami szkolenie z Martyną Tarnawską

Dziś z uczestnikami Szkoły Kreatywności swoją wiedzą i pasją do Design Thinking podzieliła się Martyna Tarnawska – entuzjastka świata digital i nowych technologii, trener, facylitator i project manager. Od 2015 roku projektuje procesy rozwojowe, produkty i usługi; facylituje warsztaty innowacji w metodyce Service Design i korzysta z narzędzi Design Thinking w codziennej pracy.  Przeprowadziła +1000 godzin szkoleniowych i warsztatowych z zakresu service design, design thinking, trendów w digitalu, content marketingu i marketingu internetowego. Posiada wysokie umiejętności w zakresie wystąpień publicznych, facylitacji i projektowania warsztatów dla różnych grup odbiorców.

Uczestnicy wysłuchali wykładu, a następnie w 20 grupach wykonali przygotowane przez trenerkę zadania, dzięki którym na bieżąco mogli wypróbować świeżo zdobytą wiedzę.

Pigułka wiedzy o Design Thinking od Martyny:

  1. Design thinking, czyli myślenie projektowe to zbiór wartości i narzędzi. Twórcze rozwiązywania problemów, nastawione na wyjście od potrzeb użytkownika,
  2. Service design, czyli projektowanie usług to metodyka, ktéra wspiera tworzenie innowacji w obszarze usług – wszystko w podejściu zorientowanym na użytkownika (User-Centered Design, Human-Centered Design),
  3. Design thinking ma zastosowanie w przypadku takich problemów, ktére nie mają jednego dobrego rozwiązania, a co więcej – definicja problemu jest niejednoznaczna (,wicked problems”),
  4. Wizualizacja myśli przyspiesza proces twórczy, a w przypadku mapowania procesów – dodatkowo efektywność wspomaga wykorzystanie post-itów/kart,
  5. Grupa pracująca na wizualnych procesach działa skuteczniej minimalizując dyskusje, a maksymalizując synergie (współtworzenie interdyscyplinarnej grupy),
  6. Proces DT składa się z 5 etapów: empatyzacji, definicji, ideacji, prototypowania i testowania.
  7. Najważniejszymi zasadami DT jest koncentracja na użytkowniku (human-centered design),współtworzenie i iteracyjność.