Dream Employer Summit. In leaders we trust. 7-8 czerwca 2021

 

7 i 8 czerwca spotkamy się na konferencji Dream Employer Summit, podsumowującej pierwszą edycję programu Dream Employer. W programie konferencji przewidziano prelekcje, case studies oraz debaty ekspertów i praktyków z branży HR i employer brandingu. Głównym tematem wydarzenia są zmiany jakie nastąpiły na rynku pracy, w rzeczywistości pracowników i pracodawców w wyniku pandemii oraz jak się wśród nich odnaleźć.

Nasz świat jest w trakcie zmiany. Półtora roku z pandemią przyniosło nam ogrom nowych wyzwań. Zgromadziliśmy już nowe doświadczenia, wyznaczamy sobie nowe cele i szukamy całkiem nowych szans. Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądał nasz świat, kiedy już sobie poradzimy z pandemią, nie wiemy jeszcze, jak zmienią się modele biznesowe. Przeczuwamy, że zostanie z nami świat pracy hybrydowej, a wraz z nim nowy pracownik i nowy model przywództwa. Relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem budujemy na nowo.

Jak mówi jedna z prelegentek konferencji dr Maria Mycielska: – Ostatni rok udowodnił, ze kultura firmy ma i będzie miała coraz ważniejszą rolę i wpływ na efektywność firmy w świecie złożonym, zmiennym i nieprzewidywalnym. To właśnie kultura pozwala organizacjom z sukcesem reagować na zmiany w otoczeniu. Żadne systemy, wskaźniki, procesy nie zastąpią przedsiębiorczości pracowników, ich inicjatywy, zaangażowania, poczucia odpowiedzialności, wzajemnego wsparcia i współpracy. Powstaje pytanie jakie są uniwersalne cechy kultury organizacyjnej, które prowadzą do sukcesu? Jak sprawić, aby właśnie te cechy kultury rozwinąć w swojej firmie?

Doświadczenia wielu firm na świecie, ale także wielu firm w Polsce wskazują, że są pewne kluczowe czynniki sukcesu ewolucji kultury w stronę kultury wzmacniającej zwinność i zdolność do adaptacji firmy na rynku. Rola liderów jest jednym z nich. Jaka powinna być rola kluczowych liderów? Co robić, aby przekonać decydentów, że teraz jak nigdy dotąd, to właśnie ludzie są w centrum organizacji, a kultura oparta o wartości jest jedynym skutecznym sposobem koordynacji zachowań pracowników w coraz bardziej zmiennym świecie? Zanim zaczniemy zarządzać kulturą swojej firmy, warto uczyć się od tych firm, które już rozpoczęły tę drogę i poznać 10 czynników sukcesu budowania konstruktywnej kultury odpowiadającej na wyzwania przyszłości, ale także kultury, która przynosi pracownikom satysfakcję i samorealizację – dodaje dr Mycielska.

Jak przygotować się do nowego?

O tym właśnie będziemy rozmawiać podczas konferencji. Chcemy wymienić się doświadczeniami i podzielić wiedzą oraz najlepszymi praktykami. Szczególną uwagę poświęcimy tematom związanym z:
● przywództwem i zmieniającą się rolą liderów oraz działów HR w organizacjach,
● modelami zarządzania inkluzywnego i tzw. servant leadership,
● budowaniem i zmianą kultury organizacyjnej oraz skutecznym jej wyrażaniem w działaniach EB
● różnorodnością związaną z wiekiem i z rodzajem wykonywanej pracy,
● holistycznym podejściem do dbania o dobrostan/wellbeing pracowników
● talentami w organizacji – jak je pozyskiwać i jak o nie dbać.

W programie przewidziane zostały panele dyskusyjne z udziałem dyrektorów HR i prezesów firm:
● Nowa rola HR w organizacjach;
● Wyzwania biznesu. Jak tworzyć dobre miejsca pracy dla „niebieskich kołnierzyków”?;
● Jak dbać o dobrostan pracowników – szanse i wyzwania.

Na scenie Dream Employer Summit wystąpi dr Maria Mycielska (ICAN Institute), która opowie o czynnikach sukcesu w zmianie kultury organizacyjnej i roli lidera w tym procesie, Paulina Maslich i Anna Rząca (DOTWAY) postarają się odpowiedzieć na pytanie kim jest lider 4.0 i jak się nim stać, Magdalena Kamińska (BIG CALL) zaprezentuje założenia nowego przywództwa Servant Leadership. W drugiej części dnia zaprezentuje się Izabela Bartnicka (Digital University) z prelekcją „Przywództwo w cyfrowym świecie”, Maja Gojtowska, która opowie o tym, dlaczego powinny obchodzić nas doświadczenia kandydatów, Karolina Karwowska odpowie na pytanie jak budować doświadczenia pracowników w nowej rzeczywistości, Anna Macnar (HRM Insitute) przedstawi wzajemny wpływ employer brandingu i kultury organizacyjnej, a Adrian Martinez (HR Embasssy) opowie jak komunikować wartości, żeby skutecznie budować employer branding.

W drugim dniu konferencji obejrzymy wystąpienia Sandry Bichl i Anny Zadrożnej (Career Angels) – „Nowe oczekiwania stare jak świat – perspektywa kandydata”, Jolanty Piątkowskiej (Growth Advisors) – „Transformacja rynku pracy”, Moniki Reszko (RemoteSchool.Net) – „Szefowie – dlaczego jednych się słucha, a innych ignoruje” oraz Macieja Hassy (Jobflow/Be About) – „Jak budować trwałe relacje z „niebieskimi kołnierzykami”. Po przerwie wystąpią Paulina Mazur (konsultantka HR i strateg EB), która przedstawi znaczenie budowania porozumienia między pracownikami w różnym wieku, Patrycja Załuska (RE: START KARIERY), która opowie o zespołach różnorodnych wiekowo i włączaniu dojrzałych pracowników w rynek pracy, Nadia Harris (Remote School) z prezentacją o remote HR oraz Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska (Akademia Leona Koźmińskiego), która zaprezentuje systemowe podejście do dbania o dobrostan i zdrowie psychiczne pracowników.

Pierwszy dzień konferencji zakończymy Galą wręczenia nagród w konkursie Dream Employer.
Konferencję poprowadzi Kuba Sito.

Uczestnicząc w Dream Employer Summit 2021:

– poznasz organizacje, które skutecznie zmieniły swoją kulturę organizacyjną,
– docenisz wpływ przejrzystego i autentycznego przywództwa na kulturę,
– dowiesz się, jak zidentyfikować różnice i sprawić, by pracownicy współpracowali mimo to,
– zbadasz sposoby skuteczniejszego konkurowania o talenty – niezależnie od różnic pokoleniowych,
– sprawdzisz, jak transformacja cyfrowa wpływa na doświadczenia Twoich pracowników i kandydatów,
– poznasz najlepsze modele zmiany kultury,
– zrozumiesz kapitalny wpływ kultury organizacji na doświadczenie pracownika i klienta,
poznasz prawdziwe historie firm oraz najnowsze dane i badania,
otrzymasz mnóstwo praktycznych wskazówek, jak wdrażać najlepsze praktyki.

Ta konferencja została zorganizowana z myślą o dyrektorach i menedżerach odpowiedzialnych za:
– zarządzanie i nadzór właścicielski,
– HR,
– rozwój przywództwa,
– kulturę organizacyjną,
– zarządzanie talentami,
– rekrutację,
– innowacje,
– Diversity & Inclusion,
– zaangażowanie pracowników,
– wellness w miejscu pracy,
– media społecznościowe,
– komunikację.

Biorę udział w konferencji! (Bilety early bird tylko do 10 maja!)

Więcej informacji na stronie konferencji: https://konferencja.dreamemployer.pl/ oraz stronie programu Dream Employer: https://dreamemployer.pl/.

Partnerzy programu Dream Employer: E. Wedel, Żabka, PKN ORLEN, Centrum Kreatywności Targowa, Krajowa Izba Gospodarcza, GfK, Made in PR, Digitree Group, Inicjatywa Firm Rodzinnych, Izba Gospodarki Elektronicznej

Partnerzy merytoryczni konferencji: Sodexo, Indeed, Digital University, Jobflow, Be About, Growth Advisors, DOTWAY, Career Angels, Remote School, Karolina Karwowska, Monika Reszko, Adrian Martinez, Re:Start Kariery,

Partnerzy wspierający konferencji: Goldenline, Diversity Hub, Mental Health Center, Mental Health Helpline, MT Biznes, BIBLIO

Patronat mediowy: ChilliZet

Dream Employer to konkurs dla pracodawców najlepiej rozumiejących zachodzące zmiany na szeroko rozumianym rynku pracy: wielopokoleniowość, rozproszenie zespołów, zmiany w modelach zarządzania zasobami ludzkimi, nowe oczekiwania pracowników.

Dream Employer to także całoroczny program dla wszystkich interesariuszy relacji pracownik-pracodawca. W ramach programu dzielimy się wiedzą. Publikujemy raporty, komentarze i artykuły ekspertów, organizujemy i wspieramy bezpłatne webinaria, nagrywamy podcasty, a także organizujemy spotkania networkingowe.

BRIEF – jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu ii nowych technologii. Wydawca Brief.pl, od 10 lat organizator rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie. Brief traktuje o biznesie, nie z punktu widzenia Napoleona, ale z punktu widzenia żołnierza. Docieramy do polskich firm, do pracowników działów marketingu, sprzedaży, innowacji i działów personalnych, a także do domów mediowych oraz agencji reklamowych – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o rynku: o ludziach, trendach i ideach. Redakcja magazynu korzysta z bogatego doświadczenia wydawcy magazynów „Impact” oraz „Brief” – Grzegorza Kiszluka

Kontakt dla mediów:
Anita Florek | Content Manager | BRIEF
anita.florek@brief.pl

Kontakt do organizatora:
Joanna Makolus | Head of Project | BRIEF
joanna.makolus@brief.pl | + 48 501 373 948