Jubileusz 10-lecia działalności MISO

W czwartek  w Centrum Kreatywności Targowa odbyła się gala Fundacji MISO z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia i działalności Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego.

Gości powitała Ewa Janus-Khouri. Podczas powitania dyrektor Janus-Khouri wręczyła założycielowi Instytutu, Mateuszowi Komorowskiemu pamiątkową planszę.

W części oficjalnej przemówili: fundator i prezes MISO Mateusz Komorowski, prof. Renata Mieńkowska-Norkiene – przewodnicząca Rady Programowej MISO, Karol Reczkin – szef Centrum Analiz MISO, Maja Komorowska – qktorka Konrad Piasecki – dziennikarz oraz on-line prof. Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich.

W trakcie tego wydarzenia spotkało się w blisko 300 uczestników reprezentujących organizacje, instytucje, firmy zaangażowane w promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich oraz w działania na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju. Obecni byli Zarząd i Rada Programowa MISO oraz zaproszeni goście, m.in. liderzy organizacji pozarządowych i think tanków, politycy, dyplomaci, samorządowcy, biznesmeni, przedstawiciele kultury, nauki, administracji i mediów.

Uroczystość została uświetniona koncertem duetu skrzypcowego „Queens of Violin”

Zapis wydarzenia można obejrzeć na kanale YT MISO: https://www.youtube.com/watch?v=hqkRZgdapF0

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO) to niezależna i niedochodowa organizacja pozarządowa (fundacja), ustanowiona przez Mateusza Komorowskiego w dniu 13 stycznia 2012 roku w Warszawie, której motto brzmi: „Razem możemy zrobić więcej”. Jest apartyjna, nie związana z żadnym wyznaniem i nie prowadzi działalności gospodarczej – działa społecznie (non profit, pro publico bono).

Celem Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich oraz działanie na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju.

W ramach działalności statutowej Fundacji funkcjonuje Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (CA MISO), które jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku.