Krajowa Izba Gospodarcza działa już 33 lata

15 lutego 1990 roku Krajowa Izba Gospodarcza została oficjalnie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, jednak działania na rzecz jej powołania zaczęły się jeszcze w 1989, a wszystko za sprawą starań Andrzeja Arendarskiego – wieloletniego prezesa, a obecnie prezydenta KIG, oraz ministra do spraw współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej.

Kiedy zakładaliśmy Krajową Izbę Gospodarczą, nasze ambicje były ogromne, bo takie też były możliwości okresu transformacji. Pojawiła się duża grupa przedsiębiorczych Polaków chcących rozwijać swoje biznesy i wiedzieliśmy, że będzie potrzebowała wsparcia i reprezentanta. Jednak nawet wtedy nie przypuszczaliśmy, że za trzydzieści lat staniemy się jedną z największych organizacji gospodarczych i liderem wsparcia biznesu w Polsce.

Andrzej Arendarski, prezydent KIG

W przeciwieństwie do innych organizacji przedsiębiorców, Krajowa Izba Gospodarcza nie zrzesza firm, ale izby regionalne, branżowe i bilateralne oraz inne organizacje. Tym samym oczywiste było, że siłą KIG będzie rozwój idei samorządności gospodarczej w Polsce. Dzisiaj, cała Polska pokryta jest siecią izb i stowarzyszeń reprezentujących interesy firm, zarówno tych dużych jak i sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Krajowa Izba Gospodarcza z jednej strony stała się centrum eksperckim, partnerem dla władz centralnych i rządowych w rozmowach legislacyjnych, z drugiej strony: słyszalnym i wyraźnym głosem polskich przedsiębiorców.

Od początku pozostajemy wierni koncepcji: nic o nas bez nas. Stąd też obecność Krajowej Izby Gospodarczej we wszystkich możliwych grupach roboczych, komisjach i komitetach na różnych szczeblach administracyjnych. Chcemy być obecni wszędzie tam, gdzie ważą się losy polskiego biznesu. Po naszej stronie, zarówno przedsiębiorca jak i władze państwowe, zawsze spotkają się z otwartością i chęcią partnerskiego działania.

Marek Kłoczko, prezes KIG

Dodatkowo KIG sprawnie funkcjonuje na arenie międzynarodowej dzięki sieci umów partnerskich z izbami z innych krajów – zarówno europejskich jak i tych bardziej odległych. Obecnie związani jesteśmy z ponad dwustoma organizacjami. Od początku swojego istnienia Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała już ponad #1000 misji wyjazdowych dla polskich przedsiębiorców na wszystkie kontynenty. Na przestrzeni ostatnich lat w Krajowej Izbie Gospodarczej gościło ponad #200 delegacji z najróżniejszych zakątków Europy i Świata.

Krajowa Izba Gospodarcza to:
✔ największa niezależna organizacja biznesu w Polsce
✔ członek Eurochambres i Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu
✔ ma podpisane umowy o współpracy z większością narodowych Izb gospodarczych na świecie
✔ najstarszy Sąd Arbitrażowy w Europie (8000 rozstrzygniętych spraw!)
✔ 165 organizacji członkowskich
✔ 20 komitetów eksperckich
✔ ponad 1000 misji wyjazdowych do krajów na całym świecie
✔ ponad 2000 zaopiniowanych aktów prawnych
✔ 650 000 dokumentów eksportowych
✔ 110 000 karnetów ATA

Krajowa Izba Gospodarcza to także operator największego w Polsce inkubatora przedsiębiorczości dedykowanego sektorowi kreatywnemu Centrum Kreatywności Targowa | Targowa Creativity Centre.