Kultura uczenia się – jak rozwijać potencjał organizacji?

Wydarzenie Od indywidualizmu do wspólnoty: kultura uczenia się w organizacji odbyło się 29.02.2024 r w Centrum Kreatywności Targowa. Elementem towarzyszącym konferencji będą warsztaty: Kultura uczenia się – jak rozwijać potencjał organizacji? organizowane przez Wszechnicę UJ.

W CK Targowa tego dnia spotkali się edukatorzy, specjaliści i managerowie HR oraz specjaliści, L&D, wszystkie osoby odpowiedzialne za działania strategiczne, rozwój organizacji oraz kształtowanie kultury.

Podczas konferencji przenieśliśmy się poza utarte schematy, rozmawialiśmy o przyszłości uczenia się w organizacjach. Pomimo powszechności rozmów na temat zrównoważonego rozwoju, wciąż utrzymuje się stary paradygmat, którego domeną jest rywalizacja i dążenie wyłącznie do maksymalizacji zysków. Podjęto temat uczenia się ludzi w miejscu pracy i organizacji jako całości – rzetelnie i na poważnie. Była to okazja do zgłębienia pojęcia kultury uczenia się, skonfrontowania praktyki z wynikami badań oraz poznania kluczowych aspektów środowiska wspierającego uczenie się w organizacjach.

Panel dyskusyjny pt.: „Uczenie się systemu jako całości – jak kreować nową jakość?” dostarczył rożnych perspektyw, a także był okazją do wymiany dobrych praktyk. Uczestnicy mieli okazję posłuchać, a potem zadać pytania ekspertom i ekspertkom: Stanisławowi Zwijaczowi, Joannie Bednarskiej, Bartłomiejowi Brachowi, Jackowi Jakubowskiemu i Katarzynie Piwowarczyk.