Prezydent Rafał Trzaskowski spotkał się z młodzieżą warszawską

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to wizja przestrzennego rozwoju naszego miasta. Część tekstowa i rysunki pokazują, jak miasto powinno się rozwijać przez najbliższe dziesięciolecia. Na podstawie Studium są sporządzane bardziej szczegółowe plany miejscowe dla poszczególnych obszarów miasta.

Dziś w Centrum Kreatywności Targowa Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, spotkał się z warszawską młodzieżą, by ogłosić wyniki prac nad strategią rozwoju miasta, które znalazły swoje podsumowanie w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy. Uczestnicy spotkania nie tylko słuchali, ale mogli zadać prezydentowi pytania oraz podzielić się swoimi wrażeniami i uwagami na temat zapreentowanych wniosków.

Czym jest Studium?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to wizja przestrzennego rozwoju naszego miasta. Część tekstowa i rysunki pokazują, jak miasto powinno się rozwijać przez najbliższe dziesięciolecia. Na podstawie Studium sporządzane są bardziej szczegółowe plany miejscowe dla poszczególnych obszarów miasta. Plany miejscowe muszą być zgodne ze Studium.

Chcemy, żeby Warszawa była miastem przyjaznym, otwartym na świat i odpornym na różne kryzysy. Zrównoważony rozwój przestrzenny jest niezbędny, by zrealizować tę wizję. Celem Studium jest stworzenie ram rozwoju dla dobrej, zdrowej i funkcjonalnej przestrzeni do życia w Warszawie. Są w nim m.in. wytyczne dla zabudowy, terenów zieleni, organizacji funkcjonalnej miasta, układu komunikacji.

Rafał Trzaskowski, Prezydent Warszawy

Co wydarzyło się dotychczas?

Przed współczesną Warszawą stoją liczne wyzwania: przestrzenne, ekonomiczne, demograficzne i klimatyczne. Miasto musi mierzyć się z różnymi kryzysami, ostatnio uchodźczym oraz energetycznym. Obowiązujące Studium, uchwalone w 2006 roku, wymaga weryfikacji – dlatego przystąpiliśmy do prac nad nowym Studium Warszawy.

Na samym początku prac, w roku 2018, przedstawiciele urzędu miasta zapytali, co jest ważne dla mieszkańców, co powinniśmy uwzględnić w nowej konstytucji przestrzennej miasta. Dostaliśmy prawie 25 000 wniosków. Najważniejsza okazała się zieleń. W oparciu o zgłoszone wnioski oraz liczne analizy i opracowania powstały założenia do projektu nowego Studium. W 2021 roku mieszkanki i mieszkańców zostali zaproszeni do rozmowy na ich temat. Położono wówczas duży nacisk na podzielenie się zdobytą wiedzą, m.in.: pokazano założenia na wystawie w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury i rozmawiano o nich podczas cyklu spotkań.

Co dalej? Jak wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje społeczne, czyli formalne wyłożenie projektu do publicznego wglądu, a potem dodatkowy czas na zbieranie uwag do niego, trwają od 2 czerwca do 29 września 2023

 1. Poznaj projekt Studium

Projekt Studium oraz sporządzona do niego prognoza oddziaływania na środowisko są formalnie wyłożone od 2 czerwca do 6 września 2023:

Dodatkowo rysunki projektu Studium można oglądać na miejskim portalu mapowym mapa.um.warszawa.pl w zakładce „Projekt nowego Studium”. Na tym portalu jest możliwość podczytania warstwy z działkami ewidencyjnymi oraz włączania i wyłączania wybranych elementów rysunków.

 • Możesz również zapoznać się z głównymi założeniami wykładanego projektu w raporcie “Co ustala projekt nowego Studium”. Zawiera on podsumowanie całego dokumentu.
  1. Rozmowy i dyskusje

  W kolejnym kroku miasto zaprasza na spotkania i dyżury, podczas których będzie można porozmawiać i dowiedzieć się więcej na temat projektu nowego Studium:

  • dyskusja publiczna – która odbędzie się stacjonarnie 21 czerwca (środa) o 17 w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1. Dodatkowo, dyskusja będzie transmitowana na platformie YouTube (więcej informacji wkrótce).
  • spotkania informacyjne online dla każdej z dzielnic, a dla dzielnicy Praha północ już za dwa tygodnie:
  • dyżury stacjonarne projektantów w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury –  4 czerwca (niedziela) oraz 17 czerwca (sobota) w godzinach 15-19
  • dyżury telefoniczne: przez całe konsultacje, poniedziałek-piątek w godzinach 11-15, pod numerem 22 325 81 12
  1. Możesz złożyć uwagę do wyłożonych materiałów

  Uwagi są zbierane od  2 czerwca do 29 września. Jeśli chcesz złożyć uwagę, nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę. Tylko uwagi złożone w powyższym terminie będą rozpatrywane. Nie otrzymasz indywidualnej odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowany zostanie wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez Prezydenta Warszawy.

  Jak złożyć uwagi?

  Uwagę można złożyć na kilka sposobów:

  1. elektronicznie, nie wychodząc z domu:
  2. papierowo, składając ją osobiście albo wysyłając pocztą do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem:
   • Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa (wejście od Rotundy), albo
   • Wydziału Obsługi Mieszkańców w dowolnym urzędzie dzielnicy.
  3. ustnie podczas dyskusji publicznej, która odbędzie się 21 czerwca.

  Jeśli chcesz wysłać uwagę mailem albo papierowo, a nie wiesz, jaką powinna mieć formę, możesz skorzystać ze wzoru – można go uzupełnić elektronicznie albo wydrukować i uzupełnić ręcznie.

  Kto może złożyć uwagi?

  Każdy może złożyć uwagi do Studium. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się mieszkańcem, właścicielem gruntu, czy reprezentuje się potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie analizowana przez projektantów Studium – urbanistów i architektów, a ostatecznie rozpatrywana przez Prezydenta i radnych.

  Załączniki:

   

  źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

MEETUP#2 za nami!

Aktualności