Wizyta Jego Królewskiej Mości Fryderyka X, Króla Danii w Centrum Kreatywności Targowa

W dniu 1 lutego br. Centrum Kreatywności Targowa odwiedził Król Danii, Fryderyk X. Jego Wysokość został powitany przez Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej pana Marka Kłoczko, Dyrektorkę Zarządzającą Centrum Kreatywności Targowa panią Ewę Janus-Khouri oraz Wiceprezydenta Miasta St. Warszawy pana Michała Olszewskiego.

Miejska debata na temat dekarbonizacji miast

W programie wizyty znalazła się także debata na temat dekarbonizacji w mieście, swoją perspektywę przedstawili goście z Danii oraz polscy eksperci. W pierwszej części przedstawiono duńskie doświadczenia w tworzeniu strategii i jej adaptacji w miastach, w drugiej zaś skupiono się na rolach społeczności przy wdrażaniu inicjatyw pro-klimatycznych w miastach.

W delegacji znaleźli się m.in.: Lars Lokke Rasmussen, Minister Spraw Zagranicznych Danii, Lars Aagaard, Minister Klimatu i Energii. Polskie doświadczenia prezentował m.in. Wiceprezydent Łodzi pan Adam Pustelnik.

Ramowy List Intencyjny

Wizycie towarzyszyło uroczyste podpisanie Ramowego Listu Intencyjnego na rzecz dekarbonizacji Warszawy, poprzez działania na rzecz zwiększenia efektywnego wykorzystywania energii, w tym poprzez odzyskiwanie ciepła odpadowego z metra warszawskiego, jak i poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, zwłaszcza budynków przeznaczonych na działalność oświaty m.st. Warszawy.

Król Danii, Fryderyk X z pierwszą wizytą w Polsce

Po dwóch dniach spędzonych w Warszawie JKM Fryderyk X odwiedzi jeszcze Szczecin. Jest to pierwsza zagraniczna wizyta króla od czasu koronacji w styczniu tego roku.