Za nami Gala konkursu Innowator Mazowsza!

Wczoraj, 17 listopada miała miejsce uroczysta XIV Gali rozdania nagród i tytułów Innowator Mazowsza.

Motto wydarzenia brzmiało „Łączymy biznes i naukę”, gdyż jest to niewątpliwie esencją danego konkursu, który jest podzielony na dwie kategorie – innowacyjna firma i innowacyjny naukowiec. Nagrody zostały wręczone przez Wicemarszałka Wiesława Raboszuka:

 

Laureaci nagrody w kategorii Innowacyjna Firm:

1. miejsce i 30 000 zł otrzymała firma BD Polska sp. z o.o. za inteligentną platformę edukacyjną Wirtualna Klinika, wspierającą nauczanie stawiania diagnozy, procesu diagnozowania oraz planowania leczenia.

2. miejsce i 20 000 zł otrzymała firma AMAZEMET sp. z o.o. za aplikację safeEtch, służącą automatyzacji procesu post-procesingu druku 3D z metalu

3. miejsce i 15 000 zł otrzymała firma Autonomy Now sp. z o. o. za za system ADAS, zapewniający znaczącą poprawę bezpieczeństwa na pokładzie autobusu.

Kapituła Konkursu przyznała również wyróznienia.

Firmę Sygnis S.A. za F-NIS 23151 za autorską drukarkę 3D, umożliwiającą niskobudżetowy druk 3D z materiałów płynnych i półpłynnych do zastosowań przemysłowych oraz naukowych.

Firmę Amargo sp. z o.o. sp. kom. za bezpieczny zbiornik chemoodporny w technologii beznaprężeniowej AmargTANK SafeSeamLess, służący do przechowywania wody lub mediów żrących, trujących i niebezpiecznych, dający możliwość redukcji kosztów, ograniczenia emisji CO2, wydłużający okres żywotności produktu.

Niezwykle zachwycające były również rozwiązania innowacyjne w pracach doktorskich naszych uczestników.

Laureaci nagród finansowych w kategorii Innowacyjny Naukowiec

  1. miejsce i 20 000 zł otrzymał dr inż. Kamil Bechta – za pracę naukową pod tytułem: „Modeling of directional radio links and the accuracy of 5G link budget estimation” ( z ang. Modelowanie radiowego łącza kierunkowego a poprawność estymacji bilansu energetycznego w systemach 5G).
  2. miejsce i 15 000 zł otrzymał dr inż. Tomasz Gordon Wasilewski – za prace naukową pod tytułem: ’’Phase change interface movement during thermal mining of icy regoliths in planetary environments” ( z ang. Ruch interfejsu zmiany stanu podczas termicznego wydobycia lodu z regolitów w warunkach planetarnych).
  3. miejsce i 13 000 zł otrzymał dr inż. Michał Leśko – za pracę naukową pod tytułem: „A method for operational optimization in a district heating system with simultaneous use  of different solutions for thermal energy storage” (z ang. Metoda optymalizacji pracy systemu ciepłowniczego z jednoczesnym wykorzystaniem róznych metod akumulacji ciepła).

Kapituła Konkursu wyróżniła również 3 naukowców.

Dr Anna Laudańska-Maj – za pracę naukowa pt. Wpływ wybranych surowców kosmetycznych na strukturę wewnętrzną i stabilność pomadek sztyftowych.

Dr inz. arch. Mateusz Płoszaj-Mazurek – za prace naukową pt. Cyfrowe metody wspomagania projektowania architektonicznego a analiza śladu węglowego budynków.

Dr inż. Agnieszka Wencel – za pracę naukową pt. Analiza wpływu różnych podłoży hodowlanych na ludzkie komórki wątrobowe dla potrzeb biosztucznej wątroby

Uczestnicy konkursu otrzymali także cenne nagrody od Partnerów, dające szerokie możliwości (np. udział w konferencjach branżowych, mentoring, wywiady w programach biznesowych itp.)