Ewa Janus-Khouri

Dyrektor Zarządzająca

Od lat związana z Krajową Izbą Gospodarczą i rozwojem polskiej przedsiębiorczości, wieloletnia koordynatorka Kongresu Innowacyjnej Gospodarki, managerka, zaangażowana w inicjatywę KIG Młodzi Innowacyjni, współtwórczyni projektów i strategii komunikacyjno-marketingowych oraz kampanii informacyjnych. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów współpracując z przedstawicielami biznesu, samorządu lokalnego, samorządu gospodarczego, administracją publiczną i NGO.