Inauguracja Komitetu ds. Energii Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

21 lutego br gościliśmy Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, która po raz kolejny w naszych przestrzeniach organizowała spotkanie inaugurujące działania Komitetu ds. Energii.

Jacek Piechota – Prezes Izby, podkreślił znaczenie tego wydarzenia, które otwiera cykl spotkań komitetów merytorycznych, mających wzmacniać stanowiska firm członkowskich. Komitet ds. Energii skupił się na tematach współpracy energetycznej między Polską i Ukrainą oraz wsparciu dla odbudowy ukraińskiej gospodarki.
W ramach działań Komitetu, jego członkowie będą dążyć do rozwoju energii odnawialnej i podnoszenia efektywności energetycznej, wspierając jednocześnie transformację systemów energetycznych w kierunku zrównoważonej przyszłości.

W debacie podczas spotkania omawiano możliwości współpracy polskich i ukraińskich sektorów energetycznych oraz wyzwania, takie jak brak zasobów ludzkich i informacji o rynku, które mogą stanowić przeszkody dla małych i średnich firm. Wsparcie instytucji rządowych oraz konkurencyjność i pozyskiwanie funduszy prywatnych są kluczowe dla sukcesu wspólnych projektów.

Partnerami wydarzenia byli: Zgorzelecki Klaster Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej Zklaster APS APS Energia SA BiznesAlert.pl Stowarzyszenie Energii i Wodoru WKlaster Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych PIRE – Polska Izba Rozwoju Elektromobilności #Hertz #ZEGGRYFICE Gryficki Klaster Energii GospodarkaMorska.pl ZielonaGospodarka.pl

_______________
Zdjęcia dzięi uprzejmości Polsko_Ukraińskiej Izby Gospodarczej