InQbator Q Działaniu ostatnie dni na zgłoszenia!

“InQbator Q Działaniu” to program grantowy skierowany do młodzieżowych grup projektowych ze środowisk defaworyzowanych lub o niewielkim doświadczeniu projektowym. Centrum Kreatywności Targowa jest MECENASEM tego programu

Program ma na celu praktyczne zapoznanie młodzieży z procesem projektowym, budowanie ich poczucia sprawczości, odpowiedzialności, umiejętności współpracy i konsekwencji w działaniu. W ramach programu daje możliwość młodym, aktywnym Warszawiakom i Warszawiankom, którzy chcą DZIAŁAĆ, aby pod ekspercką opieką zrealizowali projekty, które od początku do końca będą ich samodzielną pracą – czy to społeczne, obywatelskie, artystyczne, sportowe, medialne czy jakiekolwiek jeszcze przyjdą im do głowy. Proponujemy udział zwłaszcza tym osobam, które jeszcze nie mają doświadczenia lub mają niewielkie doświadczenie w pracy projektowej.

Cały proces pracy z młodymi ludźmi dzielimy na dwa etapy:

  1. ETAP INKUBACJI

Proces przygotowawczy do napisania wniosku projektowego. To okazja do poznania potrzeb, szukania pomysłów i wyznaczenia celu. Wspólnie stworzymy wniosek, który zostanie poddany pod ocenę komisji przyznającej dotacje grantowe.

  1. ETAP REALIZACJI PROJEKTÓW MŁODZIEŻOWYCH

W każdym z czterech naborów komisja konkursowa wybiera pomysły na działania, które zostaną realizowane w danym roku. To moment, w którym grupa projektowa ma możliwość zrealizowania swojego marzenia pod okiem mentora. Dla każdej z nich jest przeznaczony budżet na pokrycie kosztów, do 3500 zł.

Wymagania:

– grupa musi składać się z min. 3 osób w wieku 11-18 lat, mogą być też młodsi i starsi,

– uczestnicy powinni mieszkać na terenie m.st. Warszawy lub chodzić do warszawskich szkół,

– mogą tworzyć klasę, grupę znajomych lub jakąkolwiek grupę nieformalną, np. sąsiadów, rodzeństwa lub znajomych z kółka zainteresowań,

– grupa musi mieć pomysł lub chęć działania – nad pomysłem możemy pomyśleć wspólnie na etapie inkubacji,

– każda grupa młodzieżowa powinna mieć dorosłego opiekuna, dla którego jest przewidziane wynagrodzenie za opiekę nad projektem młodzieżowym.

 

Terminarz:

Obecny nabór potrwa do 30 października 2023 i przewiduje działania projektowe na listopad-styczeń.

 

Jak się zgłosić?

Wysyłając wypełniony wniosek na adres: qdzialaniu@qzmianom.org

Lub pisząc wiadomość na ten sam adres, aby skorzystać z etapu inkubacji, czyli wspólnej pracy nad wnioskiem, czy szukaniem pomysłu.

 

Dla zainteresowanych kilka przydatnych informacji:

– Wniosek: LINK

– Regulamin projektu: LINK

– O projekcie: LINK

– Strona projektu na Facebooku: LINK