Wspieramy cyfrowy sektor kreatywny

W środę 11 października odbyło się międzynarodowe spotkanie networkingowe pod nazwą Creative Business Network by Filmteractive.  Wydarzenie zgromadziło kadrę zarządzającą i właścicieli firm z szeroko rozumianego cyfrowego sektora kreatywnego.
W trakcie konferencji mieliśmy okazję wysłuchać osób bezpośrednio zaangażowanych we wspieranie i rozwój europejskiego sektora kreatywnego. Swoimi doświadczeniami podzielili się także przedstawiciele miasta Łódź oraz organizacji Inwest in Łódź.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 160 osób, które przybyły do Centrum Kreatywności Targowa, by poznać nowych partnerów, ale także dowiedzieć się, jak działają sektory kreatywne w Polsce, w Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii.
O działalności Centrum opowiedziała dyrektorka Centrum Ewa Janus-Khouri, w swoim wystąpieniu podkreślała, że takie wydarzenia są symbolicznym, kolejnym łącznikiem między działaniami na rzecz branży kreatywnej podejmowanymi w Łodzi i w Warszawie.
Filmteractive od samego początku uczył jak adaptować nowe technologie w poszczególnych branżach z nastawieniem na marketing, reklamę, design, modę, producentów filmowych, wydawców gier, muzykę, startupy. Przypatruje się także artystom, którzy w swojej praktyce i eksperymentach często wykraczają poza schematy i torują drogę nowym pomysłom i projektom.
Wydarzenie spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem w branży, a organizatorzy – Filmteractive i Centrum Kreatywności Targowa zapowiadają kolejne wydarzenia prezentujące kolejne kraje i ich rozwiązania systemowe dedykowane sektorowi.