Jaka polityka gospodarcza dla Warszawy?

Wczoraj, 7 grudnia miała miejsce debata podsumowująca pierwszy etap prac nad Polityką rozwoju gospodarczego m.st. Warszawy. Wzięli w niej udział eksperci z różnych sektorów oraz samorządowcy.

Polityka rozwoju gospodarczego m.st. Warszawy jest dokumentem kierunkowym, określającym wartości i zasady oraz priorytety miasta w zakresie rozwoju gospodarczego. Będzie to pewnego rodzaju deklaracja sposobów działania samorządu warszawskiego w tym obszarze, by z jednej strony miasto dynamicznie się rozwijało, a z drugiej, by ten rozwój jak najlepiej służył mieszkańcom.

Debata, która stanowi podsumowanie etapu badań i analiz realizowanych w ramach opracowania Polityki. Opowiemy o tym, co wynika z przeprowadzonych przez nas warsztatów i badań i wraz z uczestnikami podejmiemy próbę sformułowania na tej podstawie założeń i rekomendacji dotyczących dokumentu, jakie powinny być priorytety rozwoju gospodarczego Warszawy oraz jakimi wartościami i zasadami miasto powinno się kierować, realizując politykę rozwoju gospodarczego.

W debacie głos zabrali:

  • Justyna Biernacka – Partner Zarządzający ds. Zrównoważonego rozwoju, MATERIALITY
  • Agata Bona – Kierownik referatu Bielański Integrator Przedsiębiorczych w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  • Grzegorz Kaczorowski – Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
  • dr Piotr Maleszyk – Adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej UMCS
  • Maciej Mysona – Dyrektor rozwoju biznesu – rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.
  • Przemysław Ruchlicki – Zastępca Dyrektora w Biurze Polityki Gospodarczej KIG
  • Bartosz Szary – Członek Zarządu, ABSL
  • Jarosław Chojecki – Specjalista ds. inkubacji w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, Politechnika Warszawska
  • dr Mirosław Grochowski – Adiunkt na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

W trakcie spotkania dyskutowano o tym, co powinno być priorytetem w rozwoju warszawskiej gospodarki? Co może robić samorząd, aby oferować jak najkorzystniejsze warunki dla rozwoju firm, lokowania inwestycji, tworzenia atrakcyjnego rynku pracy? Jak budować odporność miasta w czasach niepewności i kryzysów? Jakimi zasadami i wartościami należy kierować się, aby gospodarka Warszawy prosperowała, była konkurencyjna, zielona i odpowiedzialna społecznie?

Transmisję z dyskusji można obejrzeć tu: https://youtu.be/hMDEfUPdqFA