Krajowa Izba Gospodarcza i Amazon uruchomili cross-border.pl

Cross-border.pl to pierwszy w Polsce portal stworzony z myślą o firmach #MŚP zainteresowanych sprzedażą zagraniczną online. Dzięki bieżącym aktualizacjom danych będzie stanowił zawsze wiarygodną i praktyczną bazę wiedzy o zagranicznym handlu. Tematyka portalu poświęcona będzie m.in.: przygotowaniu do eksportu, opracowaniu strategii,kanałom sprzedaży i prowadzeniu sprzedaży za granicą.

Cross-border.pl to kompleksowy internetowy przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Celem portalu jest wsparcie procesu internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Zakres tematyczny skupia się wokół możliwości ekspansji generowanych przez narzędzia e-commerce.

Zadaniem cross-border.pl jest dostarczanie przedsiębiorcom praktycznych informacji o e-eksporcie poprzez publikację treści na takie tematy, jak: opracowanie strategii, wdrażanie kolejnych etapów sprzedaży online, dobór odpowiednich kanałów komunikacji z docelowym odbiorcą, działania marketingowe w różnych częściach świata.

Jednocześnie Cross-border.pl ma służyć za narzędzie integrujące społeczność ekspertów e-commerce i handlu transgranicznego. Katalog firm wspierających e-eksporterów, dostępny w zakładce „Znajdź partnera B2B”, ma być swego rodzaju pomostem między firmami, które poszukują wsparcia sprzedażowego, marketingowego, procesowego czy merytorycznego, a przedsiębiorstwami, które świadczą takie usługi.

Portal umożliwia również przeprowadzenie audytu gotowości do rozpoczęcia handlu cross-border. Wygenerowany wynik audytu pokaże, czy firma jest przygotowana do wyjścia na zagraniczne rynki, jakie działania nie zostały jeszcze wdrożone oraz czy firma posiada właściwie przygotowane procesy i zasoby.

Inauguracja portalu miała miejsce 5 czerwca 2023 r. podczas konferencji Global Check-In organizowanej przez KIG pod patronatem Ministerstwa Finansów, PARP i PAiH.

Do tej pory udział handlu internetowego w polskim eksporcie był nieadekwatnie niski. Polskie firmy z wielu powodów nie wykorzystywały tego narzędzia. Wspólnie z Amazon i Polityką Insight zidentyfikowaliśmy największe bariery, czyli brak know-how oraz obawy przed nieznanym i stworzyliśmy gotowe rozwiązanie. Dzięki cross-border.pl polscy przedsiębiorcy o dużym potencjale eksportowym zyskują dostęp do unikalnej wiedzy niezbędnej do skalowania swojego biznesu z wykorzystaniem kanałów e-commerce.

Karolina Opielewicz, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej

Uroczyste uruchomienie inicjatywy miało miejsce 5 czerwca podczas pierwszej konferencji Global Check-In. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać i spotkać się, m.in. z Markiem Brzezinskim, Ambasadorem USA , Stefanem Gullgren, Ambasadorem Królestwa Szwecji, Papa Diop, Ambasadora Republiki Senegalu w Polsce, Dziekan Afrykańskiego Korpusu Dyplomatycznego w Polsce i Clémentine Shakembo Kamanga, Ambasadorka Demokratycznej Republiki Konga w Polsce.

Wśród prelegentów i panelistów byli także przedstawiciele instytucji rządowych, Krajowej Izby Gospodarczej i Amazona.

Podczas konferencji dyskutowano na temat:

  • Wyzwań Single Market
  • Szans eksportowych dla polskich firm do krajów G20
  • Możliwości eksportowych do Afryki nie tylko z perspektywy teorii, ale również praktyki
  • Eksportu dóbr inwestycyjnych, czyli nieco zapomnianego tematu wśród eksporterów

Wydarzenie zakończyło się networkingiem na patio, podczas którego uczestnicy mogli zadawać pytania i wymieniać się obserwacjami z panelistkami i panelistami.

O inicjatywie można posłuchać w Radio TOKFM: SŁUCHAM