Łączymy kobiety przedsiębiorcze | Об’єднуємо ділових жінок

30 listopada w Centrum Kreatywności Targowa miały miejsce bezpłatne warsztaty, podczas których przedsiębiorcze panie z Ukrainy poznały:

  • ekosystem wsparcia biznesu w Polsce
  • najważniejsze wskazówki jak prowadzić działalność gospodarczą w Polsce
  • prawne aspekty pobytu i prowadzenia firmy w Polsce
  • efektywne sposoby znalezienia pracy w Polsce
  • inicjatywy skierowane do kobiet chcących rozwijać się zawodowo w Polsce.

Podczas spotkania panie mogły osobiście porozmawiać z ekspertami i przedstawicielami inicjatyw dla kobiet z Ukrainy. Spotkanie miało także wymiar sieciujący i networkingowy. Wierzymy, że podczas rozmów powstało wiele inicjatyw biznesowych i pomysłów na współpracę.

Część projektu Łączymy Kobiety Przedsiębiorcze jest finansowane w ramach linii projektowej „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy” z przekazywanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Organizatorem wydarzenia była Sieć Przedsiębiorczych Kobiet.