Ogłoszenie kandydatek do tytuł Warszawianka Roku 2023

Dziś w Centrum Kreatywności Targowa ogłoszone zostały nominacje do tytułu Warszawianki Roku. Podczas uroczystego spotkania z kandydatkami do tytułu przemówił prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski oraz panie wice-prezydentki Aldona Machnowska-Góra i Renata Kaznowska.

Kandydatki pojawiły się na wydarzeniu osobiście i odebrały swoje nominacje, a także wzięły udział w panelu dyskusyjnym, który został poprowadzony przez Annę Maruszeczko.

Poznaj panie nominowane do tytułu Warszawianka roku:

Katarzyna Kasia (zdjęcie)

dr Katarzyna Kasia

Filozofka, publicystka. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej na Uniwersytecie w Princeton (USA). Pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich. Autorka esejów i książek, tłumaczka tekstów włoskich filozofów. Członkini grupy eksperckiej Team Europe. W telewizji TVN24 współprowadzi program „Szkło kontaktowe”. Jest gospodynią wtorkowych i czwartkowych poranków w Radiu Nowy Świat. Pisze felietony dla tygodnika „Newsweek Polska”, miesięcznika „Pani” oraz kwartalnika Polskiej Akademii Nauk „Academia”. W Wydawnictwie Znak właśnie ukazała się książka jej i Grzegorza Markowskiego pt. „7 życzeń. Rozmowy o źródłach nadziei”.

Kamila Ferenc (zdjęcie)

Kamila Ferenc

Adwokatka. Prawniczka i konsultantka programowa w Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA. Współzałożycielka Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu. W pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkim prawami kobiet, przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji oraz sprawiedliwością społeczną. W 2020 r. zaliczona do grona Girl Power Generation portalu Ofeminin. Prawniczka Pro Bono 2021. Nominowana do nagrody Medal Wolności Słowa w 2022 roku.

Hanna Machińska (zdjęcie)

dr h.c. Hanna Machińska

Prawniczka i działaczka społeczna z niezwykle bogatym dorobkiem w zakresie wdrażania europejskich standardów prawnych do prawa polskiego, w tym w dziedzinie ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego. Zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją. Jej ścieżka naukowa rozpoczęła się na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zdobyła doktorat. Jest autorką wielu publikacji dotyczących ochrony praw człowieka. W 2022 roku otrzymała tytuł doktora honoris causa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Zurychu. W czerwcu 2023 r. została Człowiekiem Roku „Gazety Wyborczej”. Jest laureatką Nagrody Obywatelskiej im. Henryka Wujca i nagród międzynarodowych.

Krystyna Budnicka (zdjęcie)

Krystyna Budnicka

Urodziła się w wielodzietnej rodzinie żydowskiej jako Hena Kuczer. Jedyna z rodziny przeżyła Holokaust. Skończyła studia pedagogiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i stołecznym Instytucie Pedagogiki Specjalnej. Po studiach pracowała jako wychowawczyni w sanatorium dla dzieci chorych na gruźlicę kostno-stawową oraz w szkołach specjalnych. Jest członkiem Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” gdzie, jako świadek historii, dzieli się swoimi przeżyciami, przekazuje swoją historię młodzieży w Polsce i Niemczech oraz przyszłym pokoleniom. Honorowa Obywatelka m.st. Warszawy.

Sylwia Gregorczyk-Abram (zdjęcie)

Sylwia Gregorczyk-Abram

Adwokatka, obrończyni praw człowieka. Współtwórczyni inicjatywy #WolneSądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości, które monitorują i archiwizują przypadki wywierania politycznego nacisku na sędziów i zapewniają im pomoc prawną. Reprezentuje przed sądami mniejszości narodowe i seksualne, ofiary przemocy, a także ofiary nadużyć Policji. Występuje przed europejskimi trybunałami w kluczowych postępowaniach dotyczących niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Stypendystka Yale University oraz Georgetown University w Waszyngtonie.

Katarzyna Nicewicz (zdjęcie)

Katarzyna Nicewicz

Pedagożka i graficzka, Prezeska Fundacji Daj Herbatę. Od 11 lat pomaga osobom, które doświadczyły bezdomności. Inicjatorka akcji Daj Herbatę, która w 2015 r. przerodziła się w fundację. Organizuje akcje żywnościowe i działania artystyczne. Współtworzy kampanię „Kobiecość też bywa bezdomna”, edukuje w Miesiącu Ludzi w Kryzysie Bezdomności. Prowadzi Centralny Punkt Integracji na warszawskich Włochach z osobnym dyżurem dla kobiet zagrożonych bezdomnością oraz projekt asystentury.

Zofia Czekalska (zdjęcie)

Zofia Czekalska

Harcerka kierująca się dewizą z przyrzeczenia: „Nieść chętną pomoc bliźnim”. Od najmłodszych lat pracowała w fabryce włókienniczej. Do Warszawy przyjechała w czasie okupacji. W Armii Krajowej była łączniczką Centralnej Składnicy Aptecznej, używała pseudonimu „Sosenka”. Po kapitulacji powstania nie opuściła Warszawy, zajmowała się rannym kolegą, który później został jej mężem. Razem trafili do obozu jenieckiego w Niemczech, a po wyzwoleniu powrócili do Warszawy. Za swoje zasługi w upamiętnianiu historii Polski w 2018 roku otrzymała Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta RP.

Justyna Wydrzyńska (zdjęcie)

Justyna Wydrzyńska

Aktywistka aborcyjna, doula aborcyjna, od 2006 roku wspiera w aborcjach. Z wykształcenia mgr chemii, matka trójki dzieci. Współzałożycielka Kobiet w Sieci – internetowego forum gdzie można dostać wsparcie podczas aborcji farmakologicznej maszwybor.net. Współzałożycielka Aborcyjnego Dream Teamu oraz członkini sieci Aborcji Bez Granic. Skazana wyrokiem nieprawomocnym za pomoc w aborcji.

Marzena Dębska (zdjęcie)

prof. Marzena Dębska

Specjalistka położnictwa, ginekologii i perinatologii. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie oraz studia podyplomowe z kardiologii prenatalnej na Uniwersytecie Barcelońskim. Otrzymała Diploma in Fetal Medicine od the Fetal Medicine Foundation prowadzonej przez prof. Kyprosa Nicolaidesa z Londynu. Jej zawodową pasją jest diagnostyka i terapia prenatalna. Jest prekursorką leczenia wewnątrzmacicznego wad serca płodów w naszym kraju, za osiągnięcia w tej dziedzinie otrzymała międzynarodową nagrodę od Holm Schneider Foundation for Prenatal Therapy. Poza pracą naukową angażuje się w edukację pacjentek oraz w debatę publiczną na temat opieki okołoporodowej i praw kobiet.

Agnieszka Szpila (zdjęcie)

Agnieszka Szpila

Pisarka, aktywistka, ekofeministka. Mama trzech córek – dwóch ze znaczną niepełnosprawnością. Swoje książki traktuje jako projekty społeczno-kulturowe i próbuje zmieniać poprzez nie otaczającą nas rzeczywistość. W nominowanych do Nike „Heksach” porusza temat dokonanego na kobietach ludobójstwa, a w ostatniej, „Octopussy”, poszukuje nowych form bliskości i seksualności, które wykraczają poza miłość romantyczną i przesuwają jej wektor ku aktywizmowi. Pisze teksty dla Krytyki Politycznej. Otrzymała nagrodę Grand Press, której nie odebrała, bo odmówiono jej prawa do poruszenia kwestii związanych z Osobami z Niepełnosprawnością podczas ceremonii. Szpila wsadza szpilę i przyszpila rzeczywistość, by obudzić w ludziach społeczną troskę.

Wybierz Warszawiankę Roku

Głosować można:

– elektronicznie, za pomocą formularza znajdującego się na stronie: warszawiankaroku.um.warszawa.pl – podczas wydarzeń miejskich, których listę podamy na profilu wydarzenia na FB – papierowo, za pomocą formularza dostępnego na stronie: warszawiankaroku.um.warszawa.pl
Wypełnione formularze papierowe można:
– wysłać elektronicznie na adres e-mail: warszawiankaroku@um.warszawa.pl lub – dostarczyć (pocztą lub osobiście) do Biura Marketingu Miasta, ul. Senatorska 36, 00-095 Warszawa p. 203, z dopiskiem na kopercie „Warszawianka Roku”.

Ogłoszenie wyników:

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone na uroczystej Gali, 21 listopada 2023 r. w Warszawie.