Światowy Dzień Działania 2022 – Agenda 2030 – Czy zdążymy? Megatrendy. Miasta. Przywództwo biznesu.

21 września w gościnnej przestrzeni Centrum Kreatywności Targowa miała miejsce konferencja: Światowy Dzień Działania 2022 – Agenda 2030 – Czy zdążymy? Megatrendy. Miasta. Przywództwo biznesu.

Konferencja odbyła się z okazji kolejnego STG Day – dnia, w którym wracamy do uchwalenia Kampanii 17 celów.

Uczestników wydarzenia powitała Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca, CSR Consulting oraz Dyrektor Zarządzająca Centrum Ewa Janus-Khouri.

Centrum Kreatywności Targowa jest przykładem silnej współpracy Miasta i biznesu na rzecz trendów wynikających z Agendy 2030.  W prowadzeniu i realizowaniu programu merytorycznego Centrum Kreatywności Targowa odnosimy się do celów zrównoważonego rozwoju. To w nawiązaniu do nich realizujemy nasz flagowy projekt Szkołę Kreatywności. Staramy się, by kontekst powstania Centrum – w rewitalizowanej przez Miasto dzielnicy Pragi Północ – był podkreślany, a nasza działalność wspierała społeczność lokalną. Jednym z elementów tego wsparcia jest bezpłatny dostęp do warsztatów, do konferencji oraz szkoleń realizowanych w CKT. Zapraszamy lokalną społeczność, zapraszamy lokalnych przedsiębiorców po ty by razem z nami się rozwijali w obszarach przedsiębiorczości, aktualnych trendów i  wyzwań stojących przed nami.

Ewa Janus-Khouri, Dyrektor Zarządzająca, Centrum Kreatywności Targowa

Spotkanie rozpoczęło się próbą odpowiedzi na pytanie, o to czy zdążymy z realizacją Agendy 2030. Jesteśmy na półmetku jej realizacji, a wyzwań przybywa. Z ponad 80 (na 100) punktów Polska jest na 12 miejscu na świecie pod względem realizacji Agendy 2030.

Agenda 2030 to strategia rozwoju świata do 2030 roku. Zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals). Została przyjęta w 2015 roku, gdy wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat:

Z badań i raportów prezentowanych podczas spotkania wynika, że biznes nie poczynił znacznych postępów w realizacji 17 celów, a w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano brak jakichkolwiek zmian. O opisanie megatrendów, które hamują realizację Agendy 2030 organizatorzy poprosili Natalię Hatalską, CEO infuture.institute. Z badań przeprowadzonych przez CSR Consulting wraz z infuture.institute wyłania się kilka trendów o kapitalnym znaczeniu dla realizacji celów:

  • polaryzacja
  • rozczarowanie demokracją
  • antynauka
  • kryzys surowcowy
  • przerwane łańcuchy dostaw
  • nierówności cyfrowe
  • kumulacja technowładzy

W drugiej części wydarzenia zaprezentowano wspólne działania z miastami coraz chętniej korzystających w akcjach edukujących mieszkańców z wiedzy i dobrych praktyk gromadzonych przez CSR Consulting. W ramach wspierania miast powstała publikacja pt. „Inspirownik” podpowiadająca w jaki sposób budować świadomość mieszkańców polskich miast i gmin na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podczas konferencji nastąpiła premiera publikacji, której partnerem jest Orange Polska.

Konferencję zakończono ogłoszeniem kolejnego projektu wspierającego realizację Agendy 2030, pt. „Barometr Wpływu dla Miast”. Barometr będzie pomagał mierzyć wpływ każdego miasta na realizację 17 celów.

Czekamy na podsumowanie wpływu naszego partnera publicznego – Miasta st. Warszawy, jesteśmy przekonani, że działalność CKT doda mu w Barometrze kilka punktów 😉