Równe szanse – równa praca

W ciągu kilku ostatnich dni gościliśmy w Centrum aż trzy szczególnie ważne wydarzenia poświęcone kwestiom różnorodności i równości w miejscach pracy.

22 września br. podczas konferencji „Equal chances – equal work” prelegenci i uczestnicy spotkania omawiali działania sprzyjające wzrostowi zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w instytucjach administracji publicznej. Przedstawicielki Urzędu Miasta  Stołecznego Warszawy panie Beata Wyrzykowska, Aleksandra Kozerska-Grabowska i Małgorzata Sauczek przedstawiły wnioski i rekomendacje z raportu z badań do wdrażania w urzędach. Goście konferencji otrzymali także obszerne materiały z wynikami badania i rekomendacjami.

„Mamy to szczęście, że budynek Centrum Kreatywności Targowa jest obiektem oddanym do użytku w 2016 roku, więc na etapie jego przygotowania kwestia dostępności została wzięta pod uwagę i dziś większość naszych gości czy pracowników inkubowanych firm może z niego korzystać bez ograniczeń.  Cieszy nas, że coraz częściej gościmy wydarzenia kierowane do osób z niepełnosprawnościami i mamy możliwość sprostać oczekiwaniom ich organizatorów”

Ewa Janus-Khouri, Dyrektor Zarządzająca, Centrum Kreatywności Targowa

 

Już kolejnego dnia, 23 września podczas konferencji pt.: „Nieświadome uprzedzenia kulturowe w miejscu pracy” w gronie międzynarodowych ekspertów zdefiniowano czym są nieświadome uprzedzenia kulturowe i jak im przeciwdziałać w swoim otoczeniu, a przede wszystkim w organizacjach. Oprócz wykładów, organizator – Krajowa Izba Gospodarcza – zaplanował czas na networking, podczas którego uczestnicy konferencji mogli wymienić się doświadczeniami z osobami z różnych kręgów kulturowych. Program i wydarzenie są współfinansowane przez Erasmus Plus. W ramach programu uczestnicy otrzymują rekomendacje i dostęp do najlepszych praktyk oraz szereg szkoleń dostępnych na platformie, z której mogą korzystać przedsiębiorcy z wielu krajów.

Kolejnym wartym odnotowania wydarzeniem w przestrzeniach CK Targowa była wczorajsza inauguracja programu „BUSINESS UNUSUAL. Program wsparcia przedsiębiorczości społecznej”, który ma na celu wsparcie osób, którym z różnych  powodów trudniej odnaleźć się w społeczności i na rynku pracy – w tym osobom z doświadczeniem uchodźczym. W ramach programu Fundacja Stocznia będzie pomagała uczestnikom programu w tworzeniu nowych lub rozwijaniu już istniejących miejsc pracy wykorzystując przy tym mechanizmy ekonomii społecznej.