Szkoła Plus: nowe prawo zamówień publicznych

9 czerwca w godz. 10-12 zapraszamy na bezpłatny webinar Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany. Szkolenie poprowadzi Katarzyna Dwórznik, ekspertka prawno-gospodarcza Krajowej Izby Gospodarczej. 

Webinar jest realizowany w ramach Szkoły Plus.

Zgłoś się na webinar – zapisz się do Szkoły Plus >>>

Podczas webinaru  omówione zostaną następujące zagadnienia: 

  1. Nowa ustawa PZP – założenia i cel wprowadzenia ustawy.
  2. Tryby udzielania zamówień publicznych.
  3. Odrębne zasady zamówień krajowych i unijnych.
  4. Procedura zamówieniowa poniżej i powyżej progów unijnych.
  5. Zasady przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.
  6. Kryteria oceny ofert.
  7. Otwarcie oferty , badanie oferty i podstawy odrzucenia oferty.
  8. Wykluczenie wykonawców (przesłanki).
  9. Umowa o zamówienie publiczne.

Prowadząca

Katarzyna Dwórznik –  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematyce szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w zagadnieniach partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych. Od kilkunastu lat zawodowo związana z organizacjami działającymi na rzecz przedsiębiorców, przedsiębiorcami oraz samorządami. Compliance Officer, samorządowiec, trener biznesu i certyfikowany mediator. Ekspert prawno -gospodarczy Krajowej Izby Gospodarczej uczestniczący w konsultacjach społecznych projektów aktów prawnych. Posiada bogate, praktyczne doświadczenie w obszarze legislacji i w obszarze procesów compliance.

Zgłoś się na webinar – zapisz się do Szkoły Plus >>>