Targowisko. Innowacje społeczne wobec starzenia się

W murach Centrum Kreatywności Targowa miało dziś miejsce kolejne ważne społecznie wydarzenie pt.: „Targowisko. Innowacje społeczne wobec starzenia się”

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję dokonać przeglądu aktualnych wyzwań przed jakimi stoją osoby starsze i całe społeczeństwo. Zapoznali się także z prezentacjami najlepszych innowacji społecznych w Polsce oraz wziąć udział w warsztatach z twórcami wybranej innowacji społecznej.

Wydarzenie było realizowane w ramach większego programu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”, które jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.