Trwa Szkoła Letnia w CKT!

Uczestniczki i uczestnicy zajęć dyskutują, ćwiczą i uczą się, jak dostosować rozwój swoich przedsięwzięć do zmieniającego się świata, a przy tym być dobrymi Przodkiniami i dobrymi Przodkami.

5 lipca, emocjonującym Kickoff’em, rozpoczęliśmy serię spotkań naszej Szkoły Letniej, poświęconej nauce nawigacji w świecie permanentnej zmiany przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnego wpływu na społeczeństwo i planetę.

Dobrzy przodkowie i dobre przodkinie „in the making” spotkali i spotkały się ze wszystkimi prowadzącymi – Leną Mitkową, Filipem Dębowskim, Marcinem Capigą i Iwo Zmyslonym – aby przygotować grunt pod kolejne warsztaty.

Omawialiśmy megatrendy, obalaliśmy mity, ćwiczyliśmy krytyczne myślenie i… projektowaliśmy okładkę magazynu, który ukaże się w roku 2050 roku. Wszystko po to, by dowiedzieć się jak w sferze zawodowej i prywatnej być lepszymi przodkami i przodkiniami – nie tylko dla nadchodzących pokoleń, ale dla naszych społeczeństw, biznesów i środowiska.

Kolejną porcję wiedzy i nowych umiejętności przygotował dla uczestników i uczestniczek Marcin Capiga – trener i doradca biznesowy. Tematem spotkania było Empatyczne przywództwo.

Stale zmieniający się świat, pełen niepewności i chaosu (tzw. świat VUCA), potrzebuje i będzie potrzebował nie tylko intelektualnie bystrych liderów i liderek. Przede wszystkim będziemy potrzebowali świadomych przywódców, dobrze radzących sobie z silnymi emocjami swoimi i swoich ludzi – mówi Marcin Capiga. Bo częste zmiany wywołują silne emocje, a rozwój technologii będzie niósł za sobą coraz więcej zmian.

To dlatego, podczas warsztatów, wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami rozkładaliśmy współczesne przywództwo na części pierwsze, robiąc anatomię nie tylko głowy i intelektu, ale przede wszystkim serca.

Osoby, które zainteresował temat Design/Agile Mindset, razem z Iwo Zmyślononym analizowały rewolucję w podejściu do zarządzania, przywództwa, rozwoju nowych produktów, marek czy biznesowych modeli.

Przy udziale kilkunastu doświadczonych praktyków biznesu analizowaliśmy uwarunkowania sukcesu zwinnych organizacji oraz zwinnego projektowania wspartego na założeniach podejścia design thinking – podsumowuje Iwo Zmyślony. Posłużyliśmy się szeregiem case studies polskich i międzynarodowych organizacji biznesowych, z naciskiem na doświadczenia pierwszych kwartałów pandemii. Wnioski z naszego warsztatu pomogą uczestnikom wdrażać elementy agile i design mindset do swoich organizacji.

Przed nami jeszcze ostatni warsztat Szkoły Letniej – Zrównoważony Wzrost. Startujemy 21 lipca o 10:00. Dziękujemy, że jesteście z nami!