Warszawska Konferencja Konserwatorska ponownie w CK Targowa

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków po raz kolejny zaprosiło do Centrum Kreatywności Targowa na swoją cykliczną ogólnopolską Warszawską Konferencję Konserwatorską. Tematem szóstej edycji było „Miasto podziemne. Metodologia badań konserwatorskich i zarządzanie obiektami podziemnymi we współczesnym mieście”.

Organizowane od lat warszawskie konferencje konserwatorskie są platformą wymiany doświadczeń specjalistów z branży ochrony zabytków. Biorą w nich udział przedstawiciele samorządowych służb konserwatorskich oraz środowisk branżowych z całego kraju. Konferencje umożliwią prezentację tematów, z których dumni lub zmagają się specjaliści z różnych miast Polski, a także z zagranicy. O swoich badaniach opowiadają konserwatorzy i badacze z różnych dziedzin, od archeologii po muzealnictwo.

Konferencja trwała 3 dni. Pierwszego dnia odbyło się spotkanie zamknięte Samorządowego Forum Konserwatorów Zabytków.

Podczas konferencji omówiono zagadnienia:

  • podziemna infrastruktura i budowle,
  • działania konserwatorsko-archeologiczne we współczesnej tkance miejskiej,
  • współpraca między konserwatorem, archeologiem a właścicielem,
  • nieinwazyjne metody badawcze zabytków podziemnych,
  • losy artefaktów wydobytych podczas badań archeologicznych.

Konferencji towarzyszyła wystawa znalezisk wydobytych podczas prac remontowych oraz podczas budowy metra warszawskiego. Konferencję można było także obserwować na kanale Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków na Facebooku. Transmisja jest dostępna i jest dostępna dla tych, którzy nie uczestniczyli w wydarzeniu na miejscu.