Wystartował nowy projekt Fundacji Przedsiębiorczych Kobiet i SWPS

Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet oraz Uniwersytet SWPS byli organizatorami konferencji dla przedsiębiorców społecznych i przedstawicieli trzeciego sektora pt.: „ZARABIAĆ, ABY ZMIENIAĆ ŚWIAT NA LEPSZE”, która miała miejsce w czwartek 27 października w CK Targowa.

 

 

Wydarzenie zainicjowało uruchomienie nowego programu edukującego osoby rozpoczynające lub planujące uruchomić przedsięwzięcia społeczne. Spotkanie miało na celu także wymianę doświadczeń oraz integrację środowiska przedsiębiorców społecznych, przedstawicieli uczelni i NGO. Podczas spotkania zostały poruszone m.in. kwestie:

  • integracji środowiska akademickiego i trzeciego sektora,
  • sposobów finansowania działalności,
  • możliwości rozwoju kompetencji zespołów.

W konferencji wzięli udział ekspertki i eksperci oraz przedstawiciele fundacji, uczelni, stowarzyszeń i przedsiębiorstw społecznych z całej Polski. W  debacie pt.: „Niezależność finansowa dla impaktu społecznego” swój głos m.in. zabrała dyrektorka Centrum Kreatywności Targowa – Ewa Janus-Khouri.