Staż Inspiracji CK Targowa czeka na Twoje zgłoszenie!

Prowadzisz początkującą firmę sektora kreatywnego spoza województwa mazowieckiego lub masz pomysł na biznes? Chciałbyś rozwinąć skrzydła? Staż inspiracji CK Targowa jest właśnie dla Ciebie.

Poszukujemy młodych firm spoza województwa Mazowieckiego lub osób dopiero planujących rozpoczęcie własnej działalności, które zainteresowane są 2- lub 3-miesięcznym stażem na warszawskiej Pradze w Centrum Kreatywności Targowa.

Podczas trwania stażu oferujemy:

 • udostępnienie bezpłatnej przestrzeni na czas stażu;
 • udział w programie akceleracyjnym Centrum Kreatywności Targowa (działania mentoringowe, zindywidualizowane konsultacje, zaproszenie do bezpłatnych szkoleń, sieciowanie, wsparcie w kontakcie z potencjalnymi inwestorami);
 • certyfikat ukończenia Stażu, wystawiony przez CK Targowa oraz Krajową Izbę Gospodarczą;
 • dostęp do konsultacji z ekspertami i ekspertkami Krajowej Izby Gospodarczej oraz z zespołem CK Targowa;
 • dostęp do zajęć w ramach Szkoły Kreatywności (realizowane przez KIG i Partnerów)
 • możliwość wejścia do grona inkubowanych firm w Centrum Kreatywności Targowa;
 • pierwszeństwo w wynajęciu biura dla firmy w stawce preferencyjnej w CK Targowa;
 • skrócenie wybranym beneficjentom ścieżki do inwestorów poprzez rekomendacje komitetu KIG ds. rozwoju funduszy VC;
 • usieciowienie beneficjentów w sieć 150 organizacji członkowskich KIG;
 • jednorazową promocję Twojej firmy/działalności w kanałach CK Targowa i Krajowej Izby Gospodarczej;
 • opcjonalnie: wsparcie w organizacji wydarzenia, które realizuje ideę programową CK Targowa.

Jak to działa?

Aby zostać zaproszonym do udziału w stażu inspiracji, należy nadesłać formularz zgłoszeniowy.W wyborze firm do stażu inspiracji kierujemy się przede wszystkim następującymi kryteriami:

• innowacyjnością pomysłu biznesowego z obszaru sektora kreatywnego;
• planem rozwoju firmy;
• analizą konkurencji;

motywacją do udziału w stażu i potencjałem firmy/pomysłu dla społeczności w regionie.

Obecnie prowadzimy stały nabór do Programu Stażu Inspiracji.Program Stażu Inspiracji

Staż Inspiracji dedykowany jest osobom fizycznym, mikro i małym firmom z sektora kreatywnego spoza województwa mazowieckiego. Beneficjenci wezmą udział w Programie Stażu Inspiracji (Inspire Fellowship), podczas którego operator oferuje w ramach programu rezydencji pracownię w celu nawiązania współpracy, zdobycia nowej perspektywy. Po udziale w okresie rezydencji, podmiot będzie mógł wziąć udział w inkubacji w CK Targowa, co wiąże się z wynajęciem biura w preferencyjnych cenach i wejście do środowiska CK Targowa.

Dlaczego CK Targowa?

Centrum Kreatywności Targowa, to miejsce, w którym są stworzone przyjazne warunki do działań inkubacyjnych dla firm sektora kreatywnego, budujących potencjał zmiany. To miejsce, w którym uwalnia się potencjały wszystkich branż kreatywnych i tworzy nowe, interdyscyplinarne przestrzenie rozwoju.

Jest to przestrzeń, w której twoje przedsięwzięcie wprowadzić można w obszar odpowiedzialności społecznej biznesu oraz społecznie zaangażowanych projektów badawczych, edukacyjnych (kwestie równościowe) i projektów artystycznych, kreujących wizję rozwoju społecznego.

Jest to też miejsce na eksperyment – testowanie działań i formatów, które nie mieszczą się w aktualnej logice rynkowej, ale mają potencjał wirusowania, wprowadzania pożądanej zmiany, przełamującej impas w relacjach rynkowych i społecznych.

Na koniec niemniej istotne: zaproszenie do udziału w stażu jest również zaproszeniem do włączenia się w otoczenie biznesowe Warszawy – miasta przyjaznego dla biznesu i innowacji, miejsca dla proaktywnych i progresywnych rozwiązań na rzecz społeczności. Możliwe jest tu korzystanie ze środowiska przyjaznego nawiązywaniu współpracy pomiędzy biznesem, nauką i kulturą, gdzie stymulowany jest transfer wiedzy między podmiotami tworzącymi warszawski ekosystem innowacji.

  

Dołącz do nas!