Szkoła Plus: zatrudnianie osób bezrobotnych – webinar Urzędu Pracy

27 maja w godz. 10-12 zapraszamy na bezpłatny webinar Przedsiębiorco! Tnij koszty, twórz etaty, dotyczący możliwości zatrudniania osób we współpracy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy oraz korzyści dla pracodawcy, wynikających z takiego rozwiązania.  

Webinar jest realizowany w ramach Szkoły Plus.

Zobacz agendę webinaru >>>

Zgłoś się na webinar – zapisz się do Szkoły Plus >>>

Podczas webinaru  omówione zostaną następujące rozwiązania: 

  • Przygotowanie/wdrożenie przyszłego pracownika poprzez staż lub szkolenie,
  • Zwrot części kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych,
  • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+,
  • Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Uczestnicy i uczestniczki webinaru będą mieli możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje. 

Prowadzący

Webinar poprowadzi Piotr Kłosowski – pracownik Działu Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy. Socjolog zajmujący się zagadnieniami związanymi z rynkiem pracy, współpracą z przedsiębiorcami, przez wiele lat związany z publicznymi służbami zatrudnienia, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Skoncentrowany na obszarach takich jak trendy na rynku pracy, rekrutacja, aktywizacja zawodowa i projekty proazatrudnieniowe.

Zobacz agendę webinaru >>>

Zgłoś się na webinar – zapisz się do Szkoły Plus >>>