Wspólnie – spotkanie młodych działaczy i działaczek społecznych

W pierwszy weekend października ponownie gościliśmy w naszej przestrzeni Fundację Stocznia wraz z dwudniowym wydarzeniem pod nazwą „Wspólnie – spotkanie młodych działaczy i działaczek społecznych”

Ponad 60 młodych ludzi z całej Polski zaangażowanych w samorząd, działania partycypacyjne i aktywizm mogło się poznać, zdobyć wiedzę i podzielić się swoimi oczekiwaniami i doświadczeniami. Podczas „Wspólnie” rozmawiano o przeszkodach, których doświadcza młodzież w swojej działalności społecznej, wewnętrznych problemach środowiska i potrzebnych zmianach, które zwiększyłyby młodzieżową partycypację obywatelską.

Uczestnicy i uczestniczki brali udział w wykładach i warsztatach, które poruszały takie temat jak m.in.: kryzys uchodźczy, kolektywy młodzieżowe, regeneracja i wypalenie, Młodzieżowe Rady Miast czy partycypacja internetowa. Organizatorzy podsumowują: najważniejsze, że udało nam się połączyć, sieciować i zintegrować młodych działaczy i działaczki oraz zainspirować ich do wspólnego działania.

Wydarzenie „Wspólnie – spotkanie młodych działaczy i działaczek społecznych” realizowane było z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.