To był dobry rok! Podsumowanie działalności Centrum Kreatywności Targowa w 2022

Rok 2022 był niezwykle intensywny w Centrum Kreatywności Targowa. Po niemal dwóch latach pandemii zniesiono ograniczenia i mogliśmy częściej spotykać się osobiście, dzięki temu ostatnie miesiące obfitowały w konferencje, warsztaty, spotkania i oficjalne uroczystości. Niejednokrotnie w przestrzeni CKT  dwa lub trzy wydarzenia jednego dnia!

W mijającym roku zrealizowaliśmy blisko 140 wydarzeń. Naszymi gośćmi byli m.in. przedstawiciele i przedstawicielki korpusu dyplomatycznego podczas Czeskiego Dnia Niepodległości, którego gospodarzem była Ambasada Republiki Czech, miały miejsce uroczyste gale wręczenia nagród (np. Innowator Mazowsza 2022), a także Jubileusze (10-lecie MISO) oraz liczne warsztaty i wernisaże. To właśnie w Centrum Kreatywności została zainicjowana 10. Edycja CODEWEEK czy odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski z Gier intelektualnych.

Sektor kreatywny poza swoją niezależną pozycją na rynku, stanowi wsparcie dla prawie każdej gałęzi gospodarki, co więcej w życiu każdego z nas efekty pracy „kreatywnych” są widoczne i często nam pomagają w efektywniejszym prowadzeniu biznesu. Przykłady międzysektorowej synergii udaje się nam przedstawiać podczas konferencji branżowych czy warsztatów edukacyjnych. Podkreślamy wagę sektora, pokazując świetne projekty usprawniające biznesowe pomysły lub tworzące nowe produkty, usługi i rozwiązania.

Ewa Janus-Khouri, Dyrektorka Zarządzająca Centrum Kreatywności Targowa

Szczególne miejsce w kalendarzu wydarzeń CKT mają inicjatywy, które podejmują temat inkluzywności. We wrześniu odbyła się konferencja Krajowej Izby Gospodarczej pt. Nieświadome uprzedzenia kulturowe w miejscu pracy, a w listopadzie VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. W pierwszej połowie roku można było spotkać się z ekspertami Urzędu Pracy lub wziąć udział w Giełdzie Pracy.

Na co dzień w CKT działa też przestrzeń do pracy dla potrzebujących takiego miejsca Ukrainek i Ukraińców.

Od października Centrum Kreatywności Targowa to także siedziba pierwszego w Polsce Orange Digital Center, w jego ramach CKT zostało zaproszone do partnerstwa przy Szkole kodowania, a Dyrektorka Zarządzająca CKT jest członkinią Rady eksperckiej ODC i współtworzy tę inicjatywę. Działanie placówki wpisuje się w misję Centrum Kreatywności Targowa – misję zwiększania szans na rozwój i dostarczania wiedzy z zakresu kompetencji przyszłości – w tym przypadku ze szczególnym naciskiem na kompetencje cyfrowe Realizując właśnie tę misję oraz cele funkcjonującego w CKT inkubatora branży kreatywnej w mijającym roku zrealizowaliśmy dwie edycje Szkoły Kreatywności dostarczając blisko 60 godzin zajęć dla blisko 600 zarejestrowanych osób.

Regularnie w naszych przestrzeniach spotyka się grono warszawskich artystów związanych z Warszawskim Stowarzyszeniem Plastyków, a co dwa miesiące po południu dzięki inicjatywie agencji TOJ odbywają się cieszące się ogromną popularnością w branży reklamowej spotkania pod nazwą Środa Dzień Bloga. Na dziedzińcu niemal przez cały rok można oglądać wystawy. W 2022 były to m.in. „Ślady Inspiracje” inspirowane utworem Fisz Emade, wernisaż wystawy „Homo sum” WSP, czy wystawa współczesnych rzemieślników  Projektu Pracownie.

W 2023 będziemy kontynuowali działania zgodne z naszą misją i linią programową. Już w styczniu i lutym – mimo okresu feryjnego – planujemy liczne wydarzenia z naszymi partnerami społecznymi i komercyjnymi, a w marcu wracamy z kolejną odsłoną Szkoły Kreatywności.

Centrum to przede wszystkim przestrzeń na takie tematy jak rozwój i wsparcie sektora kreatywnego, przedsiębiorczość, rozwój rynku startup-ów, inkubacja, akceleracja, nowe technologie, branża IT, edukacja, zwody i kompetencje przyszłości, rozwój biznesowy, mentoring czy inkluzywność.  Jesteśmy otwarci na partnerstwa komercyjne i społeczne i liczymy, że wiele ważnych i ciekawych inicjatyw uda nam się w nowym roku zrealizować.

Ewa Janus-Khouri, Dyrektorka Zarządzająca Centrum Kreatywności Targowa

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na:

KALENDARZ WYDARZEŃ

AKTUALNOŚCI